Tooltip container
Hovudpersonen

Dobrý voják Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Lidé

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieFacebookŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Domek č. 185, Lipnice nad Sázavou. Švejk a jeho tvůrci při práci. V domě je teď muzeum věnované spisovateli.

Vítejte na první a jediné skandinávské webové stránce věnované nesmrtelnému Dobrému vojáku Švejkovi a jeho autorovi Jaroslavu Haškovi. Stránky jsou zatím z velké části k dispozici pouze v norštině a angličtině. Proto doporučuji následující odkazy:

  • Stranka Jaroslava Šeráka s vyčerpávajícími informacemi o Švejkovi.
  • Sekce odkazy na této stránce obsahuje část informací v češtině.
  • Několik online verzí Švejka už existuje, naleznete je v sekci zdroje.

Autor těchto stránek doporučuje návštěvu Lipnice nad Sázavou, místa, kde byla většina Švejka napsána a kde je autor pohřben. A neexistuje tam lepší místo k pobytu, než komfortní penzion a hospoda Česká Koruna spravované autorovými potomky.

>> Lidé Seznam osob zmíněných v románu (587) ukázat vše
>> I. V Zazemí
>> II. Na frontě
>> III. Slavný vyprask
Index Back Forward III. Slavný vyprask Hovudpersonen

1. Přes Uhry

Feldoberkurat Iblen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.


Notice: Undefined variable: trname in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_people.php on line 315
Sitat od knihy
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Zdroj: Milan Hodik, Karel Pichlík, Jan Eybl

King Albertoen flag
*2.10.1798 Torino - †28.7.1849 Porto
Wikipedia deenitno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.
Fahnenführer Hrten flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] S roztříštěnými údy na poli cti pociťoval zraněný praporečník Hrt, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medalii v křečovitém nadšení.
Erzherzog Joseph Ferdinanden flag
*24.5.1872 Salzburg - †25.8.1942 Wien
Wikipedia czdeennoru Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkaly se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i s důstojníky k Rusům za zvuků plukovní kapely.
[III.1]

Rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda:

České trupy během polního tažení zklamaly, zejména v posledních bojích. Zejména zklamaly při obraně posic, ve kterých se nalézaly po delší dobu v zákopech, čehož použil často nepřítel, aby navázal styky a spojení s ničemnými živly těchto trup. Obyčejně vždy směřovaly pak útoky nepřítele, podporovaného těmito zrádci, proti těm oddílům na frontě, které byly od takových trup obsazeny. Často podařilo se nepříteli překvapit naše části a takřka bez odporu proniknout do našich posic a zajmouti značný, velký počet obránců. Tisíckrát hanba, potupa i opovržení těmto bídákům bezectným, kteří dopustili se zrady císaře i říše a poskvrňují nejen čest slavných praporů naší slavné a statečné armády, nýbrž i čest té národnosti, ku které se hlásí. Dřív nebo později zastihne je kulka nebo provaz kata. Povinností každého jednotlivého českého vojáka, který má čest v těle, je, aby označil svému komandantovi takového ničemu, štváče a zrádce. Kdo tak neučiní, je sám takový zrádce a ničema. Tento rozkaz nechť je přečten všemu mužstvu u českých pluků. C. k. pluk čís. 28 nařízením našeho mocnáře jest již vyškrtnut z armády a všichni zajatí přeběhlíci z pluku splatí svou krví těžkou vinu.

Arcivévoda Josef Ferdinand

Literature

Refs
aKundmachungenWiener Zeitung11.8.1915
bDas Verhalten der Tschechen im WeltkriegDeutschnationalen Geschäftsstelle Wien1918
cDas Verhalten des Tschechen im KriegeNeues Wiener Abendblatt10.5.1919
dDokumentyČeskoslovenská samostatnost23.9.1915
eArmeekommandobefehlDer Morgen17.10.1927
Telephone operator Chodounský, Antonínen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a cosi psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce, Chodounský. Baloun přežvykoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svému nadporučíkovi.
Korporal Matějkaen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Po všech tratích jsme nic jiného nedělali, než blili z vagonů. Kaprál Matějka v našem vagoně se tak přecpal, že jsme museli dát mu přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a to mu teprve ulevilo a šlo to z něho horem dolem. Když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagonů na každé stanici pečené slepice.
Refs
aThe battle of ChorupanJomar Hønsi2021
Oberleutnant Maceken flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všechny na poradu, a potom přišel náš obrlajtnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jen německy, a povídá, bledý jako křída, že se dál nemůže ject, trať že je vyhozena do povětří v noci, Srbové že se dostali přes řeku a jsou nyní na levém křídle.
Jurajdová, Helenaen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Věř mně, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům důstojníkům jich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl, byt’ i ze skromných prostředků, důstojnickou polní kuchyni na frontě uvésti v nejlepší koleje.
Professor Herolden flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Já konečně povídám: ,Pane Herolde, jsou tak laskav, hrajou durcha a neblbnou.’ Ale von se na mne utrh, že může hrát, co chce, abychom drželi hubu, von že má universitu. Ale to mu přišlo draze. Hostinský byl známej, číšnice byla s námi až moc důvěrná, tak jsme to tý patrole všechno vysvětlili, že je všechno v pořádku.
Detective Chodounskýen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.

Literature

Detective Stendleren flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.
Mr. Zemeken flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] A vona se otočila zády ke mně a bylo vidět na kůži, že má vobtisknutej celej vzorek toho mřížkování z koberce a na páteři jednu přilepenou hilznu z cigarety. »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky.
Mrs. Grotováen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky. Tato dáma, s kterou zde udržujete nedovolený poměr, jest paní Grotová.« Nikdy jsem v životě neviděl takovýho klidnýho občana.
Detective Stachen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Mr. Sternen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Mr. Groten flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Ganghofer, Ludwigen flag
*7.7.1855 Kaufbeuren - †24.7.1920 Tegernsee
Wikipedia czdeensv Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Ve štábním vagoně, kde seděli důstojníci pochodového praporu, panovalo ze začátku jízdy podivné ticho. Většina důstojníků byla zahloubána do malé knihy v plátěné vazbě s nadpisem „Die Sünden der Väter. Novelle von Ludwig Ganghofer“ a všichni byli současně zabráni do čtení stránky 161. Hejtman Ságner, batalionní velitel, stál u okna, v ruce držel tutéž knížku, maje ji taktéž otevřenu na stránce 161.

Literature

Kronek, Marthaen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Pánové,“ řekl se strašně tajuplným výrazem, „nezapomeňte nikdy na stránku 161!“ Zahloubáni do té stránky, nemohli si z toho ničeho vybrat. Že nějaká Marta, na té stránce, přistoupila k psacímu stolu a vytáhla odtud nějakou roli a uvažovala hlasitě, že obecenstvo musí cítit soustrast s hrdinou role.

Zdroj: Milan Hodík, Neue Freie Presse

Refs
aDie Sünden der VäterNeue Freie Presse5.8.1885
Albert, Richarden flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Potom se ještě objevil na té stránce nějaký Albert, který neustále se snažil mluvit žertovně,což vytrženo z neznámého děje, který před tím předcházel, zdálo se takovou hovadinou, že nadporučík Lukáš překousl vzteky špičku na cigarety.

Zdroj: Milan Hodík, Neue Freie Presse

Literature

Bügler von Leutholden flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Šel dobrovolně na vojnu a vykládal hned při první příležitosti veliteli školy jednoročních dobrovolníků, když se seznamoval s domácími poměry žáků, že jeho předkové se psali původně Büglerové z Leutholdů a že měli v erbu čapí křídlo s rybím ocasem.
Erzherzog Albrechten flag
*3.8.1817 Wien - †18.8.1895 Arco
Wikipedia deenno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1]Erzherzogs Albrecht system,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.

Zdroj: Sergey Soloukh

Literature

van Bronckhorst-Gronsveld, Joost Maximiliaanen flag
*1598 Rimburg - †24.09.1662 Gronsveld
Wikipedia de Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Erzherzogs Albrechtsystem,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.

Také písemný:Gronfeld Hašek Jost Maximilian von Gronsfeld de

Literature

Leutnant Duben flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Kadet Biegler se mezitím díval vítězně po všech a poručík Dub pošeptal nadporučíkovi Lukášovi, že to ,Čapí křídlo s rybím ocasem’ zjelo Ságnera jaksepatří.

Zdroj: Morávek, Eybl, Karel Dub

Literature

Kerckhoffs, Augusteen flag
*19.1.1835 Nuth - †9.8.1903 Paris
Wikipedia deenfrnlno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Dovoluji si,“ řekl, „pane hejtmane, upozorniti na knihu Kerickhoffovu o vojenském šifrování. Knihu tu může si každý objednat ve vydavatelstvu ,Vojenského naučného slovníku’. Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, methoda, o které jste nám vypravoval.

Také písemný:Kerickhoff Hašek

Literature

Kircher, Anasthasiusen flag
*2.5.1601 Geisa - †27.11.1680 Roma
Wikipedia czdeenno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče.

Literature

Oberleutnant Fleissner von Wostrowitz, Eduard B.en flag
*1825 Lemberg - †31.3.1888 Wien
Wikipedia en Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Methoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize ,Handbuch der militärischen Kryptographie’, kterou si každý může koupit v nakladatelství vojenské akademie ve Víd. Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.“

Literature

Ronovskýen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Ty máš nějakýho mladýho dědečka,“ řekl přívětivě, když dojeli do Rábu, „kerej se dovede pamatovat jen na tu vojnu v 66. roce. To já znám nějakýho Ronovskýho a ten měl dědečka, kerej byl v Italii ještě za roboty a sloužil tam svejch dvanáct let a domů přišel jako kaprál.
Róža Šavaňůen flag
*12.9.1841 Izsákfa - †9.4.1907 Tótvázsony
Wikipedia hu Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu.

Zdroj: Petr Novák, Sergey Soloukh

Literature

Metal caster Adamecen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka, a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyved hroznýho: Já, pane obrlajtnant, jsem se vopovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se vod chyby člověk učí, jako ten slejvač Adamec z Daňkovky, když se vomylem napil solný kyseliny...“
Nikodémen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Kdyby mně ti lotři alespoň oznámili, jestli někdo není ve špitále. Ještě minulý měsíc ved jsem nějakého Nikodéma, a teprve při lénunku jsem se dozvěděl, že ten Nikodém zemřel v Budějovicích v nemocnici na rychlé souchotiny.
Zugsführer Zykaen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kolaříken flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kozelen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Teď si představ, že by tu šunku z feldpošty poslali k nám do kumpačky a my jsme si s panem rechnungsfeldvéblem každej uřízli kousek, a vono by nám to zachutnalo, tak ještě kousek, až by to s tou šunkou dopadlo jako s jedním mým známým listonošem, nějakým Kozlem. Měl kostižer, tak mu napřed uřízli nohu pod kotník, potom pod koleno, potom stehno, a kdyby byl včas neumřel, byli by ho vořezali celýho jako prasklou tužku.
čeledín Vomelen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Měl jsem doma starýho čeledína Vomela a ten mě vždycky napomínal, abych jen tak nepejchnul, necpal se, že von pamatuje, jak mu jeho dědeček vypravoval dávno vo jednom takovým nedožerovi.
Oberleutnant Šebaen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Tak si vybral ten den nadívané holoubě. Já jsem si myslel, když mně dali půlku, že by si snad mohl pan obrlajtnant myslet, že jsem mu druhou půlku sežral, tak jsem ještě jednu porci koupil ze svýho a přines takovou nádhernou porci, že pan obrlajtnant Šeba, který ten den sháněl oběd a přišel právě před polednem na návštěvu k mýmu obrlajtnantovi, se taky najed.
Ordonnanz Matušičen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Pane kadet,“ řekl, „pan obrlajtnant poslal sem ordonanc Švejka, aby mu řek, co se stalo. Byl jsem teď u štábního vagonu a batalionsordonanc Matušič vás hledá z nařízení pana batalionskomandanta. Máte hned jít k panu hejtmanovi Ságnerovi.“
General Woinovich von Belobreska, Emilen flag
*23.4.1851 Petrinja - †13.2.1927 Wien
Wikipedia deen Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Kadet Biegler podal veliteli batalionu dvě z těch pohlednic, které vydávalo ředitelství Vojenského válečného archivu ve Vídni, kde byl náčelníkem generál pěchoty Wojnowich. Na jedné straně byla karikatura ruského vojáka, ruského mužika se zarostlou bradou, kterého objímá kostlivec.

Také písemný:Wojnowich Hašek Emil Vojnović hr

Literature

Grey, Edwarden flag
*25.4.1862 London - †7.9.1933 Fallodon
Wikipedia deensv Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Nahoře bylo: „Viribus unitis“ a pod tím obrázek, jak na šibenici visí Sir Edward Grey a dole pod ním vesele salutují rakouský i německý voják.

Literature

Greinz, Rudolfen flag
*16.8.1866 Pradl - †16.8.1942 Innsbruck
Wikipedia de Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Básnička dole byla vzata z knížky Greinzovy: „Železná pěst“. Žertíčky na naše nepřátele, o kterých říšské listy psaly, že verše Greinzovy jsou rány karabáčem, přičemž obsahují pravý nezkrocený humor a nepřekonatelný vtip.

Literature

Jidáš Iškariotskýen flag
Wikipedia czdeenno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Na šibenici, v příjemné výši,
měl by se houpat Edward Grey,
je na to již nejvyšší čas,
však třeba upozornit vás,
že žádný dub své nepropůjčil dřevo
k popravě toho jidáše.

Také písemný:Judas Ischariot de Judas Iscariot en

Literature

General Ritter von Herberten flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] První telegram musel být odevzdán, třebas měl obsah velice překvapující, když je batalion na stanici v Rábu: „Rychle uvařit a pak pochodem na Sokal.“ Adresován byl nešifrovaně na pochodový batalion 91. pluku s kopií na pochodový batalion 75. pluku, který byl ještě vzadu. Podpis byl správný: Velitel brigády: Ritter von Herbert.
[III.2] „Ten vyváděl, ten váš brigádní jenerál,“ řekl, chechtaje se na celé kolo, „ale doručit jsme vám tu blbost museli, poněvadž ještě nepřišlo od divise nařízení, že se jeho telegramy nemají dodávat adresátům.

Zdroj: Jaroslav Křížek, VÚA, ÖStA

Refs
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
Kraft, Udoen flag
*29.11.1870 Büdingen - †22.8.1914 Anloy
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Přál bych si, když padnu v boji, aby po mně zůstala památka, pane hejtmane. Mým vzorem je německý profesor Udo Kraft. Narodil se roku 1870, nyní ve světové válce přihlásil se dobrovolně a padl 22. srpna 1914 v Anloy. Před svou smrtí vydal knihu ,Sebevýchova pro smrt za císaře’.“

Zdroj: Kenneth Kronenberg, Volkmar Stein

Literature

Refs
aUdo KraftKenneth Kronenberg
General Mazzuchelli, Aloisen flag
*17.09.1776 Brescia - †05.08.1868 Vöslau
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina znemožňovala rozvinutí divise generála Mazzucheliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujících levé křídlo naší divise.“

Také písemný:Mazzucheli Hašek

Literature

General von Benedek, Ludwigen flag
*14.7.1804 Sopron - †27.4.1881 Graz
Wikipedia czdeenno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Podle vás bitva u Trutnova,“ řekl s úsměvem hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Bieglerovi, „mohla být svedena jedině v tom případě, kdyby Trutnov byl na rovině, vy budějovický Benedeku.

Literature

Bahnhofskommandant Zykánen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Poslyš, Lukáši,“obrátil se k nadporučíkovi, „máš kadeta Bieglera u své kumpanie, tak ho, hocha, cepuj. Podpisuje se, že je důstojník, ať si to v gefechtu zaslouží. Až bude trommelfeuer a my budem atakovat, ať se svým cukem stříhá drahthindernissy, der gute Junge. Á propos, dá tě pozdravovat Zykán, je velitelem nádraží v Rábu.“

Literature

Offiziersdiener Batzeren flag
Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Šel kolem zadního kupé, kde hrál batalionsordonanc Matušič se sluhou velitele praporu Batzerem vídeňskou hru šnopsa. Dívaje se do otevřených dveří kupé, zakašlal. Otočili se a hráli dál. „Nevíte, co se patří?“ otázal se kadet Biegler. „Nemoh jsem,“ odpověděl sluha hejtmana Ságnera Batzer svou strašnou němčinou od Kašperských Hor, „mi’ is’ ď Trump’ ausganga".
[III.1] „Stink awer ď Kerl wie a’Stockfisch,“ prohodil Batzer, který pozoroval se zájmem, jak sebou spící kadet Biegler povážlivě vrtí, „muß’ ďHosen voll ha’n.“
[III.1] Poněvadž se opět při těch slovech počal obracet, zavonělo to Batzerovi intensivně pod nos, takže poznamenal odplivuje si: „Stink wie a’ Haizlputza, wie a’ bescheißena Haizlputza.“
Fürst zu Karel Filip Schwarzenberg, Karl Philippen flag
*18.4.1771 Wien - †15.10.1820 Leipzig
Wikipedia czdeenno Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1014

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1016

Také písemný:

General von Merveldt, Maximilian Friedrichen flag
*29.6.1764 Münster - †5.7.1815 London
Wikipedia czdeen Hledat

České popis ještě není připraven.


Notice: Undefined variable: trname in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_people.php on line 315
Sitat od knihy
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Také písemný:Merweldt Hašek

General Dankl von Kraśnik, Viktoren flag
*18.8.1854 Udine - †8.1.1941 Innsbruck
Wikipedia deen Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Literature

Erzherzog Arcivévoda Bedřichen flag
*4.6.1856 Židlochovice (Gross-Seelowitz) - †30.12.1936 Mosonmagyaróvár
Wikipedia czdeenpl Hledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1014

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1016

Také písemný:

Literature

Doctor Bedřich Welfer, Friedrichen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.


Notice: Undefined variable: trname in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_people.php on line 315
Sitat od knihy
[III.1] K batalionu byl přidělen „válečný doktor“, starý medik a buršák Welfer. Znal pít, rvát se a přitom měl medicinu v malíčku. Prodělal medicinské fakulty v různých universitních městech v Rakousko-Uhersku, i praxi v nejrozmanitějších nemocnicích, ale doktorát neskládal prostě z toho důvodu, že v závěti, kterou zanechal jeho strýc svým dědicům, bylo to, že se má vyplácet stud. mediciny Bedřichu Welferovi ročně stipendium do té doby, kdy obdrží Bedřich Welfer lékařský diplom.

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1014

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1016

Také písemný:

Major Kochen flag
Hledat

České popis ještě není připraven.


Notice: Undefined variable: trname in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_people.php on line 315
Sitat od knihy
[III.1] „To, co mluví, jsou jeho poslední slova,“ řekl štábní lékař k sanitnímu poddůstojníkovi maďarsky, „zítra ho pochováme s majorem Kochem. Teď upadne do bezvědomí. Listiny jsou o něm v kanceláři?“ „Budou tam,“ odpověděl klidně sanitní poddůstojník. „Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke,“ jektal za odcházejícími kadet Biegler. V celém pokoji bylo na šestnácti lůžkách pět lidí. Jeden z nich byl nebožtíkem. Zemřel před dvěma hodinami, byl pokryt prostěradlem a jmenoval se jako objevitel cholerových bacilů. Byl to hejtman Koch, o kterém se štábní lékař zmiňoval, že bude míti zítra pohřeb s kadetem Bieglerem.
Index Back Forward III. Slavný vyprask Hovudpersonen

1. Přes Uhry


© 2009 - 2022 Jomar Hønsi Poslední aktualizace: 3.10.2022