Tooltip container
Hovudpersonen

Der brave Soldat Schwejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Orte

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieFacebookŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Haus nummer 185, Lipnice nad Sázavou. Schwejk und Hašek vor der Tür. Heute ist das Haus ein Museum, den Verfassern gewidmet.

Willkommen auf der ersten und einzigen skandinavischen Website über den unsterblichen Braven Soldaten Schwejk und seinen Erschaffer Jaroslav Hašek. Die Webseiten liegen derzeit überwiegend nur auf Norwegisch und English vor, mit folgenden Ausnahmen:

  • Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen zum Thema Schwejk auch in deutscher Sprache.

Der Autor dieser Webseiten empfiehlt Ihnen einen Besuch in Lipnice nad Sazavou, dem Dorf, in dem ein wesentlicher Teil der Geschichten von Švejk geschrieben und auch der Verfasser Hašek beerdigt wurde. Es gibt dort keinen besseren Ort für Unterkunft und Essen, als die komfortable Pension česká koruna, die heute von den Nachkommen des Schriftstellers geführt wird.

>> Orte Liste der Orte, die im Roman erwähnt sind (591) alle zeigen
>> I. Im Hinterlande
>> II. An der Front
>> III. Die glorreiche Zusammenbruch
Index Back Forward IV. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Švejk v transportu ruských zajatců)

Hostýnen flag
Wikipedia czdeen KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To ste vod nás jeli, vy klucí tatarský, z Moravy svinským krokem. Vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.“
Dobromilen flag
Wikipedia deenpluk KarteSuchen Švejkova cesta
dobromil.jpg

Eine Bilderreihe aus den Kampfgebieten der 25. Reserve-Division 1914-1916.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice. V Dobromilu, na etapě v kanceláři, jednoho po druhém zapisovali, což šlo velice ztěžka, poněvadž ze všech 300 zajatců, které do Dobromilu přihnali, nikdo nerozuměl ruštině šikovatele, který tam seděl za stolem a který se přihlásil kdysi, že umí rusky, a jako tlumočník vystupoval nyní ve východní Haliči.

Auch geschrieben:Добромиль ua

Literatur

Niżankowiceen flag
Wikipedia depluk KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice.

Auch geschrieben:Nižankovice Hašek Нижанковичі ua

Literatur

Pragaen flag
Wikipedia czdeenpl KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] „To nemusíš zapírat,“ pokračoval s určitostí šikovatel tlumočník, „každý z vás zajatců, který uměl německy, byl žid, a basta. Jak se jmenuješ? Švejch? Tak vidíš, co zapíráš, když máš takové židovské jméno? U nás se nemusíš bát přiznat se k tomu. U nás v Rakousku se nedělají pogromy na židy. Odkuď jsi? Aha, Prága, á to znám, to znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu měl před týdnem dva židy z Prágy od Varšavy, a tvůj pluk, jaké má číslo? 91?“

Auch geschrieben:Prága Hašek

Literatur

Eriwanen flag
Wikipedia czdeennnnoru KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Auch geschrieben:Jerevan cz Yerevan en Ереван ru

Kaukasusen flag
Wikipedia czdeennnnoru KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Auch geschrieben:Kavkaz cz Caucasus en Кавказ ru

Tiflisen flag
Wikipedia czdeennnru KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Auch geschrieben:Tbilisi cz Тбилиси ru

Židohoušťen flag
Wikipedia cz KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Židohoušti, kterej se jmenoval Vobejda.“
Lubaczówen flag
Wikipedia deenpluk KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Časně ráno změnilo vojenské stavební velitelství disposice a usneslo se, že ona skupina zajatců, ve které byl Švejk, bude dopravena přímo do Přemyšlu k obnovení trati Přemyšl-Lubaczów.

Auch geschrieben:Любачів ua

Literatur

Przemyślen flag
Wikipedia czdeennopl KarteSuchen Švejkova cesta Švejkův slovník
przemysl.jpg

Przemyśl Rynek, 3.7.2015

przemysl3.png

Kurjer Lwowski23.3.1915 (10.3) .

przemysl2.jpg

Světozor24.10.1914.

przemysl.png

Prager Abendblatt4.6.1915.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[I.14.4] Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.
[II.3] „Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na ,Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“
[IV.1] Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.

Dank: Grzegorz Karnas, Dariusz Hop

Auch geschrieben:Přemyšl cz Перемишль ua

Literatur

Milatynen flag
Wikipedia plruuk KarteSuchen
milatyn.jpg

Das Infanterieregiment Nr.91 am Vormarsch in Galizien

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Dank: Jaroslav Křížek, VÚA

Auch geschrieben:Milijatin Hašek Milatyn pl Милятин ua

Literatur

Bubnówen flag
Wikipedia plruuk KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Auch geschrieben:Bubnovo Hašek Бубнов ru Бубнів ua

Literatur

Mailanden flag
Wikipedia czdeenitnnno KarteSuchen
milano.jpg

"Světem letem", Enrique Stanko Vráz 1896.

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Auch geschrieben:Milán cz Milan en Milano it

Beraunen flag
Wikipedia czdeennn KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] „Vím, vod 91. regimentu mne už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku vo tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908 někdy v červenci koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky.

Auch geschrieben:Berounka cz

Dobříšen flag
Wikipedia czdeen KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Nemusejí se bát vlézt do nich. Vodvšivený jsou před tejdnem u okresu v Dobříši. Podruhý si dají lepší pozor na toho, s kým se koupají. Ve vodě vypadá každej nahej člověk jako poslanec, a je to třeba vrah.
Chuchleen flag
Wikipedia czen KarteSuchen

Die Deutsche Beschreibung ist noch nicht bereit.

Sitat aus den Roman
[IV.1] Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se s četnickou patrolou z Chuchle, která vandráka zatkla a odvedla druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by moh říct každý, že je Josef Božetěch, knihař z Příčný ulice v Praze, čís. 16.“

Literatur

Index Back Forward IV. Die glorreiche Zusammenbruch Hovudpersonen

1. (Švejk v transportu ruských zajatců)


© 2009 - 2022 Jomar Hønsi Zuletzt aktualisiert: 3.10.2022