Josef Švejk

Documents

Bibliografie Jaroslava Haška

This is an extract from "Bibliografie Jaroslava Haška", Boris Medílek, 1983. It covers the collection of items written in Czech about Hašek's life up until 1981. Hyper-links to on-line versions are included where available. The selection contains both books, book extracts and articles from newspapers and magazines. The aim is to eventually complete the list with material printed after 1981 as well as web-resources. Unfortunately pages 8-24 are missing from my copy, so the beginning of the list is missing. This includes an overview of books written about Hašek. The content of this document is thus adapted from pages 25-51.

Errors (or presumed errors) in the book version are corrected using this notation notation. Items that are missing from the original are added using the notation Axxx. Printed items from after 1981 (not included in the book) used the notation Pxxx. Electronic items (web) are noted Exxx.

Here is an overview of what has been published of Hašek's own writing: Bibliografie Jaroslava Haška, based on Pytlík/Laiske, 1960.

Jomar Hønsi, 2012

Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

10. Celkově

Marginálie

Anekdoty

Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

11. JH před válkou

Celkově

KUDĚJ, Zdeněk MatějVe dvou se to lépe táhne314

Hrst vzpomínek na pestré cesty po Čechách se + Jaroslavem Haškem. II. Václav Čutta. P., Ústřední dělnické knihkupectví a nakl. 1923. 542 s. — „Románová knihovna. Sv. 42“ — 2. vyd. tamtéž. — 3. vyd. tamtéž 1927. — V inzerátu na obálce knihy Z. M. K. Když táhne velká čtyřka [1930] zmíněno ještě vyd. 4. [Vyprávění o bohémských příhodách.] — <3. [.spr.4. nebo 5.] vyd. Text zkrácen a upr. V Lid. nakl. 1. vyd., upr. P., Lidové nakl. 1971. 294 s. — „Lidová knihovna. Sv. 29.“ [Výbor „nejveselejších epizod tohoto svérázného humoristického cestopisu**.] Výbor: Dobrodružné cestování. K vyd. připr., doslovem (O jeho /Kudějově/ literárním díle; s. 363 — 6) a vysvětí, opatřil František Hampl. O životě a díle Z. M. Kuděje (s. 355 — 62) naps. Alois Hrbek a Anna Soukupová. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1959. 375 s. [Výbor z próz Z. M. K; též z jeho knihy Ve dvou se to lépe táhne (v oddílu Po vlastech českých: Z první cesty r. 1913 a Z druhé cesty r. 1914; s. 213 — 327). Haška se týkají i oba doslovy a vysvětlivky.] — Výňatky: Právo lidu — Večerník 22, 1923, č. 243, s. 2, 25. 10. (Haškova filosofie o zotročení přírody) a roč. 33, 1924, č. 239, s. 4, 16. 10. (JH —jáchymovským vodníkem). — Ve dvou se to lépe táhne. S Jaroslavem Haškem po našem kraji. Svoboda 77, 1968, č. 4—136, vždy na s. 5, vždy (mimo č. 101, 24. 4.) ve čtvrtek, 21 X . [Z prvního dílu.] — Pokračování vyprávění je v knihách Z. M. K. Ve dvou se to lépe táhne, ve třech hůře (1927 — viz zázn. č. 321) a Když táhne silná čtyřka (1930 — viz zázn. č. 325).

1923: Ústřední dělnické knihkupectví a nakl. 542 s.
-DVAKRÁT s Kudejem316

Glosa k vydání v roce 1971; též o knize Františka Hampla Krátké manželství humoristovo (ta se JH netýká).

20.08.1971: Práce 27, č. 197, s. 6
BRZOŇ, FrantišekK Haškovu 30. dubnu. H + K+P [Hašek + Kuděj + Panuška].315

O knize Z. M. K. Dobrodružné cestování

30.04.1959: Jiskra (Jihlava) 40, č. 51, s. 5
HÁJEK, LadislavZ mých vzpomínek na Jaroslava Haška, autora Dobrého vojáka Švejka a výborného českého humoristu317

Vyprávění důvěrného přítele JH a spoluautora Májových výkřiků na styky s JH od roku 1901 do 1915, s dovětkem (s. 97 —103) o poválečné době.

1925: Čechie. 102 s
ŘEHOŘ-Hýskovský, Antonín Veselé příběhy ze života Jaroslava Haška318

Vzpomínkové vyprávění na bohémský život JH od roku 1907 po jeho vstup do redakce Světa zvířat.

1925: Ústřední dělnické knihkupectví a nakl. (Ant. Svěcený), 250 s.
BRAMBORA, Josef Veselé příběhy ze života Jaroslava Haška319

Týká se zvi. knihy A 'R II

31.10.1929: Literární noviny 3, č. 19, s. 3
PETRBOK, JaroslavJak jsme s Haškem chtěli do Ameriky320

Humorný fejeton o úmyslu JH, vydat se s A. V. Fričem do Jižní Ameriky.

01.12.1926: Právo lidu - Večerník 15, č. 274, s. 2
KUDÉJ, Zdeněk MatějVe dvou se to lépe táhne, ve třech hůře.321

Il. Václav Čutta. Část 1 —2. 1. vyd.

1927: Ústřední dělnické nakl. a knihkupectví, "Románová knihovna. Sv. 58", 551 s.
BASS, EduardO Jaroslavu Haškovi322

Vzpomínkový fejeton, korigující příspěvky otiskované ve Weltbühne (viz zázn. č. a3273), k nimž se přihlašuje E. B. jako původce sdělení. Knižně.E. B., Postavy a siluety (P., Symposium 1971), s. 112 — 33.

27.03.1927: Lidové noviny 35, č. 156, s. 1-303.04.1927: Lidové noviny 35, č. 169, s. 1-3
LONGEN, Emil ArturZe dnů bohémy323

Vzpomínkové vyprávění; JH se týkají s. 540 - 2 - zvi. o jeho přátelství s A. V. Fricem, Josefem Ladou a Otakarem Hanušem, též o G. R. Opočenském a Z. M. Kudějovi.

18.8.1927, 1.9.1927: Přítomnost 4, č. 32, s. 505 - 510, č. 34, s. 539 - 542
GOLOMBEK, BedřichJaroslav Hašek u A. V. Frice324

Obsah vzpomínky E. A. Longena (viz předchozí zázn.).

3.9.1927: Lidové noviny 35, č. 445, s. 1-2
KUDĚJ, Zdeněk MatějKdyž táhne silná čtyřka325

Kratochvilná vyprávění o příhodách veselých bohémů s Jar. Haškem v čele. II. F. Loukotka. Část 1-2

1930: Ústřední dělnické knihkupectví a nakl. (Ant. Svěcený), 619 s. — 2. vyd. Ostrava, Svět 1948. 643 s.
ŠAFÁŘ, BohumilMé vzpomínky na Jaroslava Haška326

O setkáních s JH před válkou i po ní

1-7.1.1930: Radiojournal 11, 1933, č. 1, s. 14
OPOČENSKÝ, Gustav RogerDne 2. ledna 1933327

Vzpomínkový fejeton; též o světovém ohlasu Švejka

2.1.1933: Právo lidu 42, č. 2, s. 3
MENGER, Václav Jaroslav Hašek doma328

Beletristické vylíčení života JH od jeho narození po vypuknutí světové války; s otištěním některých archivních dokumentů a řady listů z korespondence JH, zvláště s jeho budoucí ženou Jarmilou.

1935: Sfinx-Bohumil Janda. 263 s. — „Nové cíle. Sv. 649. dopl. vyd. Lidský profil Jaroslava Haška. Románová studie. P., Jaroslav Koliandr 1946. 303 s. "Axióma. Sv. 3".
VÁCLAVEK, BedřichNové knihy329

Kritický přehled; též o knize V. M.

10.1935: Index 7, i. 7, s. 80-83, říjen.
URBAN, František Mládí Jaroslava Haška330

Rezence

3.10.1935:  Tvorba 10, č. 40, s. 659
KNAPP, ViktorPohnutý život331

Rezence

4.10.1935: Literární noviny 8, č. 2, s. 4
BASS, EduardAd vocem Jaroslava Haška332

Recenze s osobními poznámkami o JH

7.10 1935: Lidové noviny 43, č. 501, příl. Literární pondělí 2, č. 4, s. 1
BORECKÝ, JaromírVáclav Menger, Jaroslav Hašek doma333

Recenze

16.10.1935: Zvon 36, č. 5, s. 69-70
NOVOTNÝ, MiloslavKniha o Haškovi334

Recenze

7.11.1935: Čin 7, č. 23, s. 366-367
URBAN, FrantišekNová kniha o Jaroslavu Haškovi335

Recenze

16.11.1935: Rudé právo 16, č. 267, s. 416.11.1935: Rudá záře 14, č. 267, s. 4
SEZIMA, KarelZ nové tvorby románové336

Recenzní přehled; též o knize V. M

31.1 1936:  Lumír 62, č. 4, s. 220 — 226
MAREŠ, MichalJaroslav Hašek v roli zamilovaného337

O knize V. M. a na jejím podkladě o vztahu JH k Jarmile; otištěn Haškův dopis (Ústí nad Orlicí 14. 4. 1907), v kterém jí JH sděluje svůj úmysl rozbít klerikální schůzi v Dlouhé Třebové.

2.2 1947: Svobodné noviny 3, č. 28, s. 6
jm Kdysi a nyní338

Politicko-satirická glosa k článku Michala Mareše (viz předchozí zázn.). Viz též zázn. č. 222, 460, 463-4, 2071

19.2.1947: Vyšehrad 2, č. 5/6, s. 85
BASS, EduardVinárník Petřík umřel339

Nekrolog majitele vinárny na Perštýně; se vzpomínkou na JH.

14.10.1936: Lidové noviny 44, č. 515, s. 5
VACEK, VáclavJak se Hašek vydával za spisovatele340

Dvanáct vzpomínkových črt z let 1911 — 14; seriál je nazván podle jedné z nich

21.1.1938: Svět v obrazech, č. 2, s. 14. 28.1.1938: Svět v obrazech, č. 3, s. 14. 4.2.1938: Svět v obrazech, č. 4, s. 14. 11.2.1938: Svět v obrazech, č. 5, s. 14.
VIKA, KarelZ mé staré zlaté Prahy341

Š řadou zmínek o JH (s. 13, 19, 111, 123, 133, 140, 228, 230 ad.).

1946:  [Sv.] 3. P., nákl. vl. 1946. 277 s.
VOJTĚCH, VDruh Jaroslava Haška342

Osobní vzpomínky na Z. M. Kuděje; týkají se též JH

15.2.1947: Živnostenské slovo, č. 7, s. 6
ruLokálky humoristy Jaroslava Haška343

O přednášce Jiřího Pichla na sjezdu nár. soc. novinářů v Praze u pni. 50. výročí prvního listu strany, jímž byl český dělník; zde obsah Pichlových vzpomínek na spolupráci JH s deníkem

5.5.1947: Zdar 3, č. 105, s. 3
NOVOTNÝ, Josef Cheth (Kuzma)Po stopách Jaroslava Haška344

Životopisný seriál se snahou o vyvrácení legend a pomluv ve vzpomínkách na JH

1950, 17. 1. — 2. 2., 12 X: Svobodné slovo 6, č. 14 — 28, prvně na s. 3, dále na s. 2
STEJSKAL, VladimírHašek na Ostravsku345

Každá kapitola má svůj název. Poznámka k seriálům V. S.: Autor se odvolává na své sběratelství materiálu v terénu a po archívech, hojně cituje z dokumentů, z textů JH (do té doby většinou nepublikovaných veršů ap.), z korespondence, ze vzpomínek přátel JH a pamětníků. V archívu Z. Ančíka jsou však mnohé pasáže s kritickým rozhořčením glosovány jako nevěrohodné, „falzifikáty". Odezvu tiskem viz zde zázn. č. 348, 360-1

24.12.1957 — 19.10.1958: Nová svoboda 13—14, 1957 — 58, vždy na s. 3, 10 X. — Každá kapitola má svůj název.
-HAŠEK na Mostecku346

Redakční oznámení následujícího seriálu

3.1958: Kulturní kalendář Mostecka, č. 2, s. 14.
STEJSKAL, VladimírHAŠEK na Mostecku347

Každá kapitola má svůj název

1958: Kulturní kalendář Mostecka, 1958, č. 4, s. 10—12, duben; č. 5, s. 8 — 9, květen; č. 6, s. 18—19, červen; č. 7, s. 7—9, červenec.
NOSEK, MiroslavLiterárně historické příspěvky v regionalistických publikacích348

Recenzní přehled; též (velmi kriticky) o věrohodnosti údajů v seriálu Vladimíra Stejskala (Kulturní kalendář Mostecka, duben—červen 1958).

1958: Česká literatura 6, č. 4, s. 466 — 468, prosinec.
STEJSKAL, VladimírJaroslav Hašek na Liberecku349

O tamních návštěvách JH v letech 1905—1906

1958: Cesta míru 7, č. 37 — 65, vždy na s. 5, 29. 3. — 7. 6., 10 X.
STEJSKAL, VladimírHašek v Severočeském kraji350

1958: Průboj 10, č. 35 — 79, většinou na s. 2, 22. 3. — 3. 7., 28 X. — Každá kapitola má svůj název.
STEJSKAL, VladimírVladimír Stejskal se zpovídá351

Redakční rozhovor s autorem předchozího seriálu o způsobu jeho práce a o dalších tvůrčích plánech.

5.7.1958: Průboj 10, č. 80, s. 2
STEJSKAL, VladimírNa rozloučenou s Haškem352

Otištění některých dalších materiálů (korespondence, příležitostných veršů), jež mají být publikovány ve třetím vydání knihy V. S. Hašek na Lipnici

10.7.1958: Průboj 10, č. 82, s. 2
STEJSKAL, VladimírTen hřbitůvek na Lipnici353

Definitivní ukončení předchozího seriálu

12.7.1958: Průboj 10, č. 83, s. 2
STEJSKAL, VladimírHašek v našem kraji354

O pobytu v Hodoníně a ve Zlíně

25.4.1958: Naše pravda 16, č. 33, s. 4
STEJSKAL, VladimírHašek na Olomoucku355

5.7-20.9. 1958: Stráž lidu 14, č. 80—113, vždy na s. 3, 12 X.
STEJSKAL, VladimírHašek v Západočeském kraji356

10.7-12.9 1958: Stráž míru 13, č. 55 — 73, v rozmezí s. 2-5, 5X
STEJSKAL, VladimírHašek na Plzeňsku. Ponejprv na divadle357

O improvizovaném hereckém vystoupení JH

18.7 1959: Pravda 40, Č. 85, s. 4
STEJSKAL, VladimírO Jaroslavu Haškovi na pokračování. Rozmlouval alus.358

Rozhovor o následujícím seriálu

27.7 1959: Mladý svět 1, č. 30, s. 10
STEJSKAL, VladimírKapitoly ze života Jaroslava Haška359

Na seriál V. S. kontinuitně navazuje vyprávění Klimenta Štěpánka o pobytu JH na Lipnici (viz zázn. č. 709).

10.8 - 14.9 1959: Mladý svět 1, č. 32 — 38, vždy na s. 10, 7 X
HES, JaroslavJak si Stejskal po vší vlasti na Haškovi kapsy mastí aneb o jednom novinářském svinstvu360

Redaktor Nové svobody provádí srovnávací důkaz o tom, že V. S. své texty v plzeňské Pravdě a ostravské Nové svobodě pouze varioval záměnou míst a postav — totéž se odehrává jednou tu a jednou onde.

8 1959: Čs. novinář, č. 8, s. 241 — 243, srpen.
DOLEJŠÍ, VojtěchPříživnictví361

Odsudek seriálů Vladimíra Stejskala; důkazy o jeho neserióznosti citovány z článku Jaroslava Hesa (viz předchozí zázn.).

10.9 1959: Tvorba 24, č. 37, s. 884
TUMA-ZEVLOUN, LadislavAlej vzpomínek362

S kapitolou Začátky Jaroslava Haška (s. 76 — 80); o setkáních s JH v Národních listech u Serváce Hellera a o deset let později za jeho soudničkářství v Českém slově

1958: čs. spisovatel, 139 s
POBER, OtaHašek má pořádné zaměstnání363

Životopisná črta

11.5 1958: Mladá vesnice 6, č. 9, s. 132
ŠŤASTNÝ, ZdeněkHaškovské putování po jižních Čechách364

O návštěvě Krče u Protivína

17.7 1959: Obránce vlasti 7, č. 29, s. 4,
VACHEK, EmilKácha, Hašek a ti ostatní. Ze vzpomínek365

O spolupracovnících anarchistického časopisu Práce, zvláště S. K. Neumannovi, Fráňovi Šrámkovi, Karlu Tomanovi, redaktoru časopisu Michalu Káchovi, JH a dalších.

7 1961: Plamen 3, č. 7, s. 62 — 65, červenec.
BAYER, B.JAK Hašek prodal zvony. Podle vyprávění B. BAYERA ze Světlé nad Sázavou.366

Fejeton o dědictví po strýci, které přivedlo JH až na vyšetření do Bohnic (viz též zázn. č. 296, 299).

1.1 1963: Svobodné slovo 19, č. 1, s. 6
SKÁLA, JanVelká cesta Jaroslava Haška367

Osobní vzpomínky na působení JH před válkou; týká se též E. E. Kische.

7.11 1963: Zemědělské noviny 19, č. 266, s. 2
SKÁLA, JanO Haškovi šprýmaři368

Osobní vzpomínka na dobu před válkou

23.11 / 30.11 1963: Zemědělské noviny 19, č. 280, s. 3; č. 286, s. 3
JANČÁK, LadislavJaroslav Hašek zahajuje první světovou válku. Úvodní poznámku naps. J. T.369

Z rukopisných vzpomínek býv. vedoucího kavárny Union na JH.

1.2 1964: Čs. voják 13, č. 3, s. 27
GRYM, PavelHašek mu zůstal dlužen.370

Sloupek; se vzpomínkou na bývalého majiteje pražské vinárny Milión Josefa Mildnera.

22.8 1965: Lidová demokracie 21, č. 232, s. 1
KHEL, RichardSedmkrát Hašek371

O Haškových dopisech z nakladatelského archívu J. R. Vilímka.

1 1967: Čtenář 19, č. 1, s. 22 — 23, leden.
KHEL, RichardHašek u Vilímků372

O spolupráci JH s nakladatelstvím v letech 1907— 1915; s výňatky z Haškových dopisů J. R. Vilímkovi.

14.12 1967: Lidová demokracie 23, č. 344, s. 3
ŠIMUNEK, H. APražská bohéma373

Vzpomínková kurzíva, též o Z. M. Kudějovi a tím i o JH

7.8 1968: Lidová demokracie 24, č. 217, s. 3
SADÍLEK, JosefHaškův přípitek císaři pánu374

Humorné vyprávění o JH a Josefu Ladovi.

13.7 1971: Zemědělské noviny 27, č. 164, s. 3

Dětství a mládí

GINTER, AdolfPo stopách Haškova království375

Reportáž o ulicích Haškova dětství v Praze II

7.12 1966: Večerní Praha 12, č. 289, s. 6
LESKOVŠEK, JožicaLublaňský hlas o Haškovi. Přel. a zprac. (kb) [= Josef Kubín]. 376

Výňatky ze vzpomínek (otištěno v slovin. čas. Delo, leden 1973) na JH z roku 1898, kdy bydlily rodiny JH a autora článku společně v Lipové ul. č. 6.

21.2 1973: Lidová demokracie 29, č. 44, s. 5
KOPŠ, JaroslavHaškovy začátky.377

O působení JH v drogerii.

20.4.1973: Večerní Praha 19, č. 81, s. 9

Studentská léta

HAMPL, FrantišekStudent Jaroslav Hašek378

26.5 1946: Právo lidu 49, č. 122, s. 3
HAMPL, FrantišekJaroslav Hašek a Československá akademie obchodní379

O studijních letech 1899—1902 a o pozdějších satirách na ředitele školy Jana Řežábka.

15.5 1953: Nový život, č. 5, s. 620 — 626
GOTTLIEB, Josef MatějMůj spolužák Jaroslav Hašek380

Vzpomínka na studentská léta JH

10.7 1960: Lidová demokracie 16, č. 168, s. 5
HLAVÁČ, JosefC. a k. vládní rada kontra Jaroslav Hašek381

Vzpomínkový sloupek o řediteli obchodní akademie Janu Řežábkovi, zobrazeném v humoresce JH, otištěné v časopise Karikatury

4.6 1966: Svět v obrazech 22, č. 23, s. 20

1902

VILÍMEK, LadislavHaškův dárek mamince382

Životopisná črta o bankovním působení JH

21.9 1948: Národní osvobození 19, č. 221, s. 3

1903

PALAN, OtakarPovídky a vzpomínky383

Též vzpomínky na JH a Bombastickou společnost náuk (Převzatý záznam; prvý díl knihy nebyl k dispozici a tam asi jsou ony vzpomínky — v díle druhém nejsou)

1939: V Kolíně 1939. Ostrava, Literární kruh 1939.
ŠIMEK, FrantišekHaškova Bombastická společnost náuk. 384

Osobní vzpomínka na léta 1903—1905

11.7 1965: Lidová demokracie 21, č. 190, s. 5
ŠŤASTNÝ, ZdeněkO setkání J. Jindřicha s J. Haškem385

Vzpomínka na pobyt JH v Domažlicích u Ladislava Hájka-Domažlického v roce 1903

4.1 1958: Pravda 39, č. 1, s. 4

1904

KOUKAL, PavelHaškovo agitační turné po Severu386

Vzpomínky na léta 1904—1906

5 1973: Revue Teplice 5, č.5, s. 19-20

1905

OPOČENSKÝ, Gustav RogerJak se před čtvrtstoletím v Praze zpívalo387

Též se vzpomínkou na JH v roce 1905 nebo 1906

25.11 1929: Právo lidu — Večerník 38, č. 270, pni. Napříč republikou, s. 1

1906

OPOČENSKÝ, Gustav RogerZ nových básní. Rozjímání ztraceného388

Věnování: Jar. Haškovi

25.11 1906: Besedy Času 11, č. 47, s. 392-393
KISCH, Egon ErwinSetkání s Egonem Erwinem Kischem. Rozmlouval Karel Nový389

Rozhovor, dotýkající se též vztahu E. E. K k JH: „Znal jsem v Praze 3 génie:... Jaroslava Haška. Roku 1906 jsem o něm napsal, že jest větší než Mark Twain. Za to jsem byl nucen zaplatit Haškovi 10 korun jako odškodné ...“.

23.9 1927: Literární noviny 1, č. 11, s. 1 — 2
KISCH, Egon ErwinEgon Ervín Kisch o Xeně Longenové — Praze — Jar. Haškovi — bohémě — literatuře — reportérství — a trochu o sobě. Rozmlouval Fin. [= František Götz nebo Jiří Ježek]390

Rozhovor; vzpomínka na JH se týká též (jako v předchozím rozhovoru) paralely Hašek—Twain, a dále pak kavárenské polemiky, v níž se JH postavil proti Kischovi.

7.6 1928: Literární svět 1, č. 18, s. 1

1907

„ŽURNALISTA" Hašek391

Soudnička o přelíčení s JH, který, „do Mýdlovar příslušný, je žalovaný pro spoluvinu na zločinu těžkého ublížení na těle dle § 153 tr. z. Dne 1. května táhl do Ječné ulice zástup lidu, demonstrující proti židům", do službu konajícího strážníka „bylo strčeno a když Schnirdl se otočil, uviděl za sebou Haška, který volal,natři ho!‘ Než se strážník otočil, tu ucítil již prudkou ránu do týla, pachatel utekl a Hašek byl zatčen. Popírá, že by byl neznámého vyzval k útoku na strážníka, konal prý jen svou "žurnalistickou” povinnost". JH byl odsouzen na jeden měsíc. - Přetištěno v článku Zdeny Ančíka Historie: — natři ho — spatři ho (viz následující zázn.).

2.7 1907: Právo lidu 16, č. 180, s. 9
ANČÍK, ZdenaHistorie: Natři ho — spatři ho!392

Otištění archívních materiálů týkajících se anarchistické výtržnosti z 1. 5. 1907 a následného Haškova žalářování: policejního protokolu, soudničky Práva lidu z 2. 7. (viz předchozí zázn.) a dvou Haškových dopisů Jarmile z vězení (druhý je ve verších).

3.1 1953:  Literární noviny 2, č. 1, s. 7
KODEDOVÁ, OldřiškaJeden 1. máj Jaroslava Haška393

O témže případu

2 1961: Dějiny a současnost 3, č. 2, s. 21, únor.
NOVOTNÝ, MiloslavVáclav Řezníček a Jaroslav Hašek394

Otištění Haškova dopisu Václavu Řezníčkovi z 24. 10. 1907, v němž JH nabízí své služby redaktoru klerikálního Týdne. — Viz též následující zázn.

9.9 1931: Lidové noviny 39, č. 451, s. 7
BAŤHA, FrantišekDopis J. Haška395

Otištění téhož dopisu

14.7 1963: Svobodné slovo 19, č. 167, s. 4

1908

KARMEN, SvatoplukJak by málem byl autor Dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek redaktorem v Poděbradech396

Otištění článku Ladislava Volence o tom, jak Ladislav Hájek—Domažlický získával v roce 1908 Haška za redaktora poděbradského časopisu Nezávislost

24.1 1948: Lázně Poděbrady 23, č. 1/2, s. 6 — 7

1909

ŠŤASTNÝ, ZdeněkKdyž Jaroslav Hašek přišel k Rosům ...397

O atmosféře restaurace v Haškově období Světa zvířat (1909-11)

4.6 1958: Nová Praha, č. 11, s. 12
BOHATEC, MiloslavHaškův svět podivných zvířat398

O historii časopisu Svět zvířat a o tamním působení JH v letech 1909-11.

27.12 1965: Knižní kultura 2, č. 12, s. 490-493
PYTLÍK, RadkoZpráva o životě Jaroslava Haška (Ze Světa zvířat do Českého slova a naopak.)399

O redakční činnosti JH — mýtus a pravda o Haškově bohémství

1/2 1969: Orientace 4,č. 1, s. 79 - 83

1910

HAŠKOVÁ, JarmilaDomovní prohlídka400

O historii časopisu Svět zvířat a o tamním působení JH v letech 1909-11.

16.11 1921: Lidové noviny 29, č. 573, s. 1-2

1911

MAHEN, JiříSmutná vzpomínka401

Humoristický dušičkový fejeton o dějinách a „zániku“ strany mírného pokroku v mezích zákona; nejsou v něm uváděna jména, byť se značnou částí týká i kandidáta strany, jímž byl JH

3.11 1911: Lidové noviny 19, č. 304, s. 1—2
LANGER, František - MACH, JosefStrana mírného pokroku a jiné příhody s Haškem402

Seriál vzpomínek dvou účastníků schůzek strany v hostinci U Zvěřinů v roce 1911, poslední otištěná část je označena jako „Po-krač.“

7.1 - 2.6 1928: Pestrý týden 3, č. 1—22, vždy na s. 10 nebo 12, nedokončeno.
MACH, JosefHymna Haškovy strany mírného pokroku v mezích zákona403

Text, který obsahuje i verš výslovně uvádějící, že „pan Hašek je náš kandidát"

12.1 1933: Tvorba 8, č. 2, s. 31
Jak dělal volby Jaroslav Hašek404

Vzpomínkový fejeton na stranu mírného pokroku, na jejímž fóru promluvil též Viktor Dyk. — S hymnou strany od J. S. Macha

17.5 1935: Haló noviny 3, č. 136, s. 3
MAREŠ, MichalSetkání s Franzem Kafkou405

Vzpomínky; též o společných návštěvách F.K. a JH v kabaretu Balkán a o účasti F.K. na schůzi strany mírného pokroku

5/6 1946: Literární noviny 15, č. 5/6, s. 85 — 86
MAREŠ, MichalKandidát poslanectví Jaroslav Hašek406

Vzpomínka na stranu mírného pokroku v mezích zákona v roce 1911. Přetištěno u příležitosti úmrtí M.M. (22.1. 1893 —17.2.1971): Revue Teplice 3, 1971, č. 7, s. 11, červenec.

26.5 1946: Svobodné noviny 2, č. 122, s. 1-2
BOUČEK, AntonínNěkolik historek ze života Jaroslava Haška. Zaznamenal A. Bouček407

Anekdotické vyprávění; též o straně mírného pokroku, s textem její hymny od J. S. Macha

26.9 1954: Obrana lidu 8, č. 234, s. 4
Jak Jaroslav Hašek v Jihlavě agitoval408

Kurzíva o tamní schůzi strany mírného pokroku roku 1911

5.6 1960: Rovnost 75, č. 136, s. 5

1912

HAŠEK, Jaroslav, Žižkov, Chelčického 16409

Záznam v seznamu členů div. Deklarace na Žižkově

1913: Almanach českých divadel 8, s. 146
PYTLÍK, RadkoHašek v pražském Montmartru. Zajímavá kapitola ze života Jaroslava Haška — namísto oslavného článku410

O kabaretu strany mírného pokroku a o Haškově autorském a hereckém vystoupení v hospodě na Újezdě 27.3.1912 ve hře Hora Olivetská

18.4 1963: Květy 13, č. 16, s. 17—19 a 34
FUCHS, AlfredNon deserit alta...411

Polemika s časopisem Akord, který nazval Fuchse „pochybným konvertitou"; způsob psaní Akordu ilustruje Fuchs historkou z Haškova lokálkaření v Českém slově

22.1 1931: Dnešek 1, č. 9, s. 278
STANOVSKÝ, VladislavJak Hašek zavedl stávku a co z toho pošlo. Legenda podle svědectví Franty Sauera naprosto pravdivá412

O polemice, kterou vedl sám se sebou JH v Českém slově a Právu lidu 1912

14.9 1947:  Haló — Nedělní noviny 3, č. 37, s. 3.
STEJSKAL, VladimírHašek novinářem a řečníkem413

O působení JH v Českém slově; s otištěním jeho lokálek

26.4 1959: Svobodné slovo 15, č. 99, s. 6
KEPKA, RudolfHaškův referát o rokycanské schůzi414

Vzpomínka s citací netištěné zprávy JH, psané pro České slovo

7.8 1960: Pravda 41, č. 152, s. 5
FALTA, JosefTakový byl Jaroslav Hašek415

O jeho působení v Českém slově

7.7 1972: Jihočeská pravda 28, č. 158, s. 11
K.Jaroslav Hašek v Turnově416

Na Večeru českého humoru 27.10.1912 četl své Causerie o dobrodružstvích ze života autorova (Podle výstřižku z archívu Zdeny Ančíka). Viz též zázn. č. 1357, 1364 1914.

2.3 1955: Setba

1914

ČESTNÁ aféra dvou českých umělců ...417

O žalobě, kterou podal JH na malíře Jana Čejku, protože ho urazil nadávkou „Šviho“ (Karel Švihá byl v letech 1909—14 říšským poslancem za stranu národně socialistickou; údajně psal do klerikálních Lidových listů o intimitách své strany a byl placen policií.

20.3 1914: Národní obzor 8, č. 15, s. 5
SAUER, FrantaPašeráci. Předmluva (s. 5 — 7) Karel Nový418

Románové vyprávění o anarchistech a pašování cukerínu. Haška se týká bohémská historka, kterou s F.S. prožil v Dvoře Králové krátce před vypuknutím války (s. 218 — 21)

1929: Pokrok. 279 s. — „Knihovna humoru a vtipu. Sv. 3
SAUER, FrantaNEJVZÁCNĚJŠÍ autografy419

Tisk k stejnojmenné výstavě; vložen též autograf JH (dopis nezjištěné ženě — oslovení „Občanko!" — ze 7.1.1914). Viz též zázn. č. 1011

1965: Květen — září 1965. P., Památník národního písemnictví 1965.
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

12. JH za války (celkově)

-

KŘÍŽEK, JaroslavJaroslav Hašek v revolučním Rusku. 1. vyd.420

Historická monografie s kapitolami V rakouské armádě (s. 15 — 53), V čs. legiích (s. 55—147) a V Rudé armádě (s. 149 — 312).

1957: Naše vojsko 1957. 320 s. — „Dokumenty, edice Svazu protifašistických bojovníků. Sv. 57.“
SLABÝ, Zdeněk KarelZáslužný polotovar421

Recenze

18.5 1957: Literární noviny 6, č. 20, s. 4
VRABEC, VáclavNovinka o Jaroslavu Haškovi422

Recenze

7 1957: Čs. novinář 9, č. 7, s. 230 — 231
MUŠKA, JiříDvě knihy o účasti Čechů a Slováků v Říjnové revoluci423

Recenze knih Jaroslava Křižka Penza — slavná bojová tradice čs. rudoarmejců (viz zázn. č. 528) a Jaroslav Hašek v revolučním Rusku

10 1957: Nová mysl, č. 10, s. 971—976
HERMAN, KarelCenná kniha o Jaroslavu Haškovi424

Recenze; vzpomenuto v ní též studie N. P. Jelanského J. Gašek v Krasnoj armii i na partijnoj rabotě v Sovetskoj Rossiji (viz. zázn. Č. 2134)

12 1957: Čs. rusistika 2, č. 4, s. 732— 734
PYTLÍK, RadkoJaroslav Křížek, Jaroslav Hašek v revolučním Rusku425

Recenze

3 1958: Česká literatura 6, č. 1, s. 81—87
hjkTrochu ze zahraničních časopisů. Dvakrát o Haškovi426

O recenzi S.I.Vostokovové o knize Jaroslava Křižka Jaroslav Hašek v revolučním Rusku (Inostrannaja literatura 1958 — viz zázn. č. 2155) a o článku Marietty Šaginjanové Jaroslav Gašek (Oktjabr 1958, č. 4 — viz zázn. č. 2326). Viz též zázn. č. 2133, 2155.

7 1958: Host do domu 5, č. 7, s. 333
ŠŤASTNÝ, ZdeněkBojující Hašek427

Seriál článků o Haškově vojenské anabázi od Budějovic přes zajetí v Rusku a působení v Rudé armádě až po návrat do ČSR.

1.10 1970:  Bezpečnost 24, č. 10, s. 121. 4 1971:  Bezpečnost 25, č. 4, s. 12
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

13. JH v c. a k. armádě

-

MORÁVEK, JanJaroslav Hašek — dobrý voják Švejk. (J. Hašek ve vzpomínkách jeho kamarádů z vojny. — Zápisník šik. Vaňka. — Rozhovor s kap. Lukášem. — Neznámá sbírka Haškových veršů z ruské fronty. — Haškova Odyssea.)428

Vzpomínky a dokumenty týkající se narukování JH a jeho cesty na frontu. - Jako svědci autentičnosti těchto vzpomínek jsou na závěr uvedeni Karel Vaněk, František Strašlipka a Bohuš Masopust

1.9 - 4.10 1924: České slovo — Večerní 6, s. 203 — 234, v rozmezí s. 3 — 5, 16 X.
SKŘIVÁNEK, FrantišekJaroslav Hašek v Českých Budějovicích. (Osobní vzpomínky na autora Dobrého vojáka Švejka — psáno pro Stráž míru.)429

O tamním pobytu JH v roce 1915; s řadou poukazů na tvorbu JH, která se k té době váže

14.8 1954: Stráž míru 9, č. 65, s. 5
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJak se Jaroslav Hašek stal infanteristou u „jednadevadesátých"430

O českobudějovickém pobytu od února do května 1915; s otištěním dopisu „Milé Máně“ z 26.3.1915. — Zpracováno z výstřižku uloženého v archívu Zdeny Ančíka. Časopis není ani v konzervaci Vojenského historického muzea a byl asi pouze útvarovým.

1958: Pohraničník, s. 2.
ŠINDELÁŘ, BohumilJak Jaroslav Hašek vojákoval v Českých Budějovicích431

Osobní vzpomínky na život JH u pěšího pluku č. 91 na jaře 1915; s tendencí doložit, že „Hašek Švejka, než jej napsal, osobně prožíval"

1963: Jiskra (Benešov) 4, č. 13, 29.3.; č. 14, 4.4.; č. 15, 11.4.; č. 16, 19.4., vždy na s. 4.
ŠŤASTNÝ, JaroslavJaroslav Hašek v č. Budějovicích432

Kurzíva o pobytu r. 1915

5.5 1963: Jihočeská pravda 19, č. 106, s. 3
MICHAL, VladimírPátrání po stopách Haškovy českobudějovické anabáze433

Reportážní článek o pobytu JH v Budějovicích v r. 1915

20.10 1963: Jihočeská pravda 19, č. 249, s. 3
MICHAL, VladimírPátá stopa vede do hostince u Míčanů (Ze vzpomínek dr. V. MOSTECKÉHO)434

Pokračování reportáže; napsáno na základě literární pozůstalosti budějovického profesora

7.11 1963: Jihočeská pravda 19, č. 263, s. 3
ŠIMEK, FrantišekJak začal bojovat Jaroslav Hašek za císaře Franc Josefa435

Vzpomínka na setkání s JH v Čes. Budějovicích v dubnu 1915 a na jeho jednání s nakladatelem Janem Svátkem

5.8 1967: Jihočeská pravda 23, č. 185, s. 4
KEJLA, JaroslavJak to bylo v bitvě u Chorupan, kde se dal Jaroslav Hašek zajmout436

Vzpomínka účastníka bitvy

1972: Literární archív (sborník Památníku národního písemnictví), sv. 7, s. 121 —132.
HOŠEK, OtakarPozlátko a pravda437

O vzpomínkách autorova otce na pobyt s JH v Českých Budějovicích; obsahuje tvrzení, že plán Švejka vznikl již v této době (Viz též zázn. č. 1901).

21.10 1978: Jihočeská pravda 34, č. 249, s. 4
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

14. JH v zajetí a legiích

-

SPISOVATEL Jaroslav Hašek438

„Upadl koncem září do ruského zajetí. Tím jsou ovšem všechny pověsti o jeho smrti vyvráceny"

14.11 1915: Právo lidu 24, s. 5
V zajeti439

Zpráva převzatá z Práva lidu 14.11

15.11 1915: Národní politika 33, č. 316, s. 6
MANIFESTACE prvního pluku na památku tříletého jubilea vystoupení československého revolučního vojska440

Se zprávou o H. řeči

22.10 1917: Čechoslovan 7, č. 43, s. 9
DOTAZ německých poslanců o chování se českého národa za války441

Abecední seznam velezrádců; na s. 236 citát Haškovy básně Připiš z fronty (čas. Čechoslovan 1916, přetisk v Bulletinu de la Colonie tchéque de France 1916, s. 13).

1918: K vyd. připr. Z. V. Tobolka, 2 díly.
ALBUM velezrádců442

V záznamu o JH (s. 68) uvedena životopisná data, popis a údaje o redakční činnosti JH v kyjevském Čechoslovanu a o jeho povídce Historka o obraze císaře Františka Josefa I. (spr. Panování Františka Josefa), Čechoslovan 6, 1916, č. 24, 28.8.

1919: Hynek, 263 s
GAJDA, RudolfMoje paměti443

Zmínka o JH jako agitátoru, který ztěžoval odjezd čs. legií z Ruska (s. 19).

1920: Vesmír 1920
VACHEK, EmilJaroslav Hašek444

O jeho osudech v Rusku — legiích a Rudé armádě. Negativně zmíněn společník JH, redaktor Břetislav Hůla

28.12 1920: Právo lidu 29, č. 305, s. 1
KOPTA, JosefTřetí rota445

O JH je na třech místech: S. 323 — 35 — setkání s románovým Rudolfem Jeřábkem (Medkem) a Františkem Langrem (vzpomínky na Montmartre a ztotožnění se v legionářském postoji); s. 385 — 400 — Hašek seznamuje přítomné v redakci čechoslovana (Jeřábka — Medka, plukovníka Švece ad.) s textem svého návrhu proklamace, připravované pro teroristický boj pro případ, že bude uzavřen separátní mír mezi Ruskem a Rakouskem; s. 449 — 50 — meditování Jeřábka-Medka (vysloven tu zajisté názor Koptův) nad Haškem, který přešel z legií do Rudé armády.

1924: Román. [1. vyd. 1924.] 19. vyd. P., Čin 1947. 569 s. — „Proud. Sv. 5.“
CECHMAJSTR, ArnoštVzpomínky z Ruska na Jaroslava Haška446

Fejeton s osobními vzpomínkami na narukování JH a zvi. na jeho pobyt v legiích; s dovětkem o působení JH v Rudé armádě (na základě článku Michaila Skačkova v Literárních novinách 1928, č. 12 — viz zázn. č. 499).

5.7 1931: České slovo 23, č. 156, s. 1—3
MEDEK, RudolfPouť do Československa. Válečné paměti a vzpomínky z let 1914—1920. [Díl] III. Stará barikáda.447

Vzpomínka na setkání s JH v Kyjevě je v 8. kapitole, Na chodbě univerzitní (s. 40 — 4); s reminiscencí na pražská léta (Montmartre) a sdělením o spolupráci s JH v časopise Čechoslovan.

1932: J. Otto. 316 s15.4 1932: Přetisk: Rozhledy po literatuře a umění 1, č. 6, s. 44 — 45, („Rudolf Medek a Jaroslav Hašek").
Emil KalábV Okoňsku u druhého plukuxxx

9.3.1932: Lidové noviny 40, č. 125, s. 1-2
Před otevřením muzea Památníku osvobození448

Průvodce muzeem; jedním z exponátů je kniha "Befehl zur Perlustrierung der Heimkehrer", obsahující záznam o JH s jeho fotografií

1.7 1932: Lidové noviny 40, č. 331, s. 4
ŘkJaroslav Hašek v legiích. (Úlovek ze závěrečných cvičení.)449

Vzpomínkový fejeton - Podle výstřižku se špatnou lokací - v čas. nenalezeno.

1932: Právo lidu, před 14.9
Z., legJak jsem poznal Jar. Haška450

Vzpomínka člena Včely

1933: Včela 10 (11), č. 2, s. 6.
CECHMAJSTR, ArnoštJak se stalo, že by byl Hašek málem nenapsal Švejka. (Hašek jako „dr. Vladimír Stanko“ — Jan Žižka z Trocnova a ruský prápora — Haškovi hrozí postavení ke zdi — Litanie u pomníku Bohdana Chmelnického.)451

Osobní vzpomínky na pobyt JH v Kyjevě 1916; o jeho příspěvcích (pův. podepisované pseudonymem Vladimír Stanko) v kyjevském Čechoslovanu a petrohradském Čechoslováku a o zásluze gen. N. A Chodoroviče, jenž JH zachránil před trestem za výtržnost

8.1 1933: České slovo 35, č. 7, s. 3 - 4
MENGER, VáclavJaroslav Hašek, zajatec číslo 294217452

Beletristické vylíčení osudů JH v zajetí a v legiích — po jeho vstup do Rudé armády. Fejetony, převážně pojaté do obou knih V. M, ukázky a výňatky: Lidové noviny 41, 1933, č. 206, s. 1—3, 23.4. — roč. 42, 1934, č. 23, s. 1—3, 14.1., 25 X . [Rozpis uveden v BJH 1960; tam nezaznamenán z LN pouze fejeton Trh na zajatce (43, 1935, č. 9, s. 1—3, 6.1.)]; Právo lidu — Večerník 43, 1934, č. 229, s. 7, 30.9. (Hašek jde do zajetí; Národní osvobození 11, 1934, č. 232, s. 1— 2, 4.10. (Cestou do zajetí a č. 235, příl. Hodina, č. 36, s. 1, 7.10. (Policejní špicl V. Mašek); Haló noviny. 2, 1934, č. 301, s. 3, 10.11. (Tovaryš Gašek).

1934: Sfinx - Bohumil Janda. 309 s. „Nové cíle. Sv. 619“ — 2. vyd. tamtéž 1935. 309 s. — „Nové cíle. Sv. 669“ — 3. vyd. [mylně označeno jako 2.]: Jaroslav Hašek v zajetí. Humoristický román. P., Jaroslav Koliandr 1948. 326 s. — „Axióma. Sv. 9.“
- lý Nový Hašek453

Recenze

1934: Slovenská politika 15, č. 261, s. 2.
VESELÝ, AdolfRomán o Jaroslavu Haškovi454

Recenze — Popsáno z výstřižku.

4.11 1934: 
THON, JanRomán o Haškovi455

Recenze

5.11 1934: Lidové noviny 42, č. 556, s. 5, příl. Literární pondělí, č. 5, s. 1
reStačilo dvacet let456

Článek srovnávající tehdejší sovětskou skutečnost se situací vylíčenou v knize V. M.; s výňatky z knihy.

7.11 1934: Halé noviny 2, č. 298, s. 3
SEZIMA, KarelZ nové tvorby románové. (Dozvuky vichřice.)457

O knize V. M. je v X. čísle recenzního seriálu (s. 221—2)

15.2 1935:  Lumír 61, 1934 — 35, č. 4, s. 218—223
BORECKÝ, JaromírVáclav Menger, Jaroslav Hašek, zajatec č. 294217458

Recenze

6.3 1935: Zvon 35, 1934-35, č. 25, s. 350
PÍŠA, Antonín Matěj Zajatec číslo 294217459

Poznámka

20.4 1935: Právo lidu 44, č. 94, s. 6
NOVOTNÝ, MiloslavŽivot Jaroslava Haška460

Poznámka; též o knize V. M. Jaroslav Hašek doma — viz zázn. č.328

6 1935: Magazín Družstevní práce 3, 1935 — 36, č. 6, s. 199 — 200
MAJEROVÁ, Marie Legionářská léta Jaroslava Haška461

Odkaz na pasáž z knihy Václava Mengra o přerodu JH ze zajatce v legionáře

4.7 1935: Čin 7, č. 14, s. 214 — 215
VÁCLAVEK, BedřichNové knihy462

Kritický přehled; též o knize V. M.

8 1935: Index 7, č. 5, s. 56—59
VÁCLAVEK, BedřichDvě knihy o Jaroslavu Haškovi463

Recenze; též o knize V. M. Jaroslav Hašek doma — viz zázn. č. 328

19.8 1935: Rozhledy po literatuře 4, č. 24, s.190
NOVOTNÝ, MiloslavŽivot Jaroslava Haška464

Poznámka; též o knize V. M. Jaroslav Hašek doma — viz zázn. č. 328

2 1936: Magazin Družstevní práce 3,1935-36, č. 6, s. 199—200
Kniha o Jaroslavu Haškovi465

Recenze u příl. nového vydání

15.4 1948: Lidová obroda 1, č. 35, s. 3
KNOFLÍČEK, KPřeměna Jaroslava Haška466

Vzpomínka na setkání s JH v Moskvě 1918. Jejím jádrem je Haškovo konfesní vyprávění o odyseji „tam dole v Kyjevě" a vylíčení jeho setkání s J. M. Sverdlovem, tehdy dopisovatelem Pravdy, v restauraci Čecha Jakla v Arbátě — toto setkání považuje Knoflíček za klíčové pro odchod JH z legií a jeho vstup do Rudé armády. V článku je hojně používáno přímé řeči. — Podle redakční poznámky (s. 160) vyjde „studie v plném znění v moskevské revui Internationale Literatur”

15.10 1935: Turbina, č. 7, s. 107 —109, 15. 9.; č. 8, s. 124—125
PÍŠA, Antonín MatějOstravská Turbina ...467

Poznámka o obsahu 8. čísla, kde je též dokončení vzpomínek K Knoflíčka (viz předchozí zázn.) na vstup JH do bolševických řad.

23.11 1935: Právo lidu 44, č. 273, s. 6
ŠEŠÍN, MPřed dvaceti lety ... Ze vzpomínek na Jaroslava Haška468

Vzpominky na rok 1916 - společný pobyt s JH v zajateckém táboře v Tocku a v legionářském 1. pluku čs. střelecké brigády v Kyjevě; též o setkání JH s Františkem Langrem. — Kronikářské líčení, bohaté na fakty

24.5 1936: Národní osvobození 13, č. 122, příl. Legionářský týden, č. 41, s. 331.5 1936: Národní osvobození 13, č. 128, příl. Legionářský týden, č. 43, s. 3,
HOLAN, FrantišekDobrý voják Jaroslav Hašek469

Převzatý záznam

1937: Ročenka starého prvního pluku 2, 1937, s. 91—92
CECHMAJSTR, ArnoštJaroslav Hašek v legiích a proti nim470

Osobní vzpomínky, obsahující kritické připomínky k článku Františka HOLANA (viz předchozí záznam); s vícerou citací z tohoto článku, v němž jsou reprodukovány údajné výroky Haškovy.

1.8 1937: Národní osvobození 14, č. 179, příl. Legionářský týden, č. 61. s. 3
CECHMAJSTR, ArnoštJar. Hašek a legie od zborovské bitvy až do odchodu471

Autor se opět kriticky zmiňuje o vzpomínce Františka Holana, zabývá se literární tvorbou JH z legionářského období, otiskuje charakteristiku JH z Alba velezrádců (viz zázn. č. 442) a příležitostné autobiografické verše JH z psaného humoristického časopisu 7. roty Šlehy

8.8 1937: Národní osvobození 14, č. 185, příl. Legionářský týden, č. 63, s. 2
WILDMANN, FrantišekOd Zborova k Bachmači472

Vzpomínka na setkání s JH jako kulometčíkem 1. pluku čs. legií v roce 19161917. — Zařazena v oddílu Tarnopolský ústup.

1938: Čin-Orbis, s. 16.
HERBEN, IvanSetkání s Jaroslavem Haškem473

Glosované otištění výňatku ze vzpomínky Františka WILDMANNA (viz předchozí zázn.)

22.3 1938: Lidové noviny 1/46, č. 147, s. 2
KOULÍK, M.Příliš mnoho „kdyby"474

Vzpomínka legionáře na vstup JH do legií a na vznik jeho článku Skrčenci a krčenečkové (Čechoslovan 12. 2. 1917). — Z archívu Arne Laurina (SUA).

14.10 1942: Věstník (USA, West, Texas)
POSPÍŠIL, JosefSetkání s Jaroslavem Haškem. Ze vzpomínek českého rudoarmějce J. Pospíšila475

Vzpomínky na působení JH v legiích a na jeho incident s generálem Medrem v roce 19151917 ?.

15.10 1957: Rovnost 72, č. 247, s. 2
GRGURIČ, VáclavDrobná vzpomínka na Haška476

O společném pobytu v legiích v září 1917 na ukrajinské vesnici

5.4 1962: Tvorba 27, č. 14, s. 316 - 317
POSPÍŠIL, JosefVzpomínka na Jaroslava Haška477

O působení JH v legiích

2 1968: Nová doba 25, č. 6, s. 3
POSPÍŠIL, JosefVečírek478

Vzpomínky na legionářské období od září 19171916 do února 19181917 v Kyjevěna frontě. Viz též zázn. č. 241, 290, 298, 1474-5, 1879, 1902-3, 2141-2.

30.12 1978: Rovnost 93, č. 308, příl. Čtení na konec týdne, č. 52, s. 5
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

15. JH v Rudé armádě

-

Polní soud Čs. vojskaÚSTŘEDNÍ věstník. Omsk, 25. července 1918. Čís. 203. ZATYKAČ.479

Text zní: „Polní soud Čs. vojska vydává tímto na základě návrhu veřejného zákona zatykač na: Jaroslava Haška, byv. člena redakce Humoristických listů v Praze, býv. domo-brance 1. čs. Jana Husi pluku, redaktora „Čechoslovana“ v Kyjevě, člena redakce čas. soc. kom. „Pochodeň" v Moskvě, organizátora českoslov. rudého vojska v Samaře, obviněného z opakovaného zločinu velezrady na čs. národě. Všem příslušníkům čs. revolučního hnutí se přísně ukládá Jaroslava Haška, ať je to kdekoli a kdykoli, zatknouti a dopraviti pod silnou stráží k témuž soudu Čs. vojska (sídlo u Odbočky Českosl. Nár. Rady). [Podeps.] Předseda pol. soudu Emil Eisenberger m. p., vyšetřující soudce Hess, m. p.“

22.7 1918: Čs. denník, č. 135, s. 2
Na koho vydán zatykač československou armádou v Rusku? Reprodukce zatykačů polního soudu naší armády v Rusku.480

Nepřesný přetisk z Čs. denníku — viz předchozí zázn.

11.1 1919: Národní listy — več. vyd. 59, č. 8, s. 1
ZATYKAČ českosl. vojska na Rusi.481

Přetisk téhož textu. — S dovětkem redakce: „Jak jsme byli informováni našimi národními vojáky, jimž se podařilo z bolševického zajetí uniknout do vlasti, byl spisovatel Jaroslav Hašek dopaden a zastřelen".

12.1 1919: České slovo 11, č. 11, s. 5
PROSKRIPČNÍ seznam482

K tendenčně nepřesnému (dodatečně rozšířenému) textu zatykače v Národních listech 11. 1. a k dovětku Českého slova 12. 1., že byl JH popraven. „JH, jenž byl v Praze znám jako dobrácká veselá kopa a o němž každý ví, že se mohl dopustit mnohého, jenomže nemohl být zodpovědný za takový zločin, za který by byla odůvodněna jeho poprava, pak otevřeně pravíme, že ... jde jistě o justiční omyl“.

14.1 1919: Právo lidu 27, č. 12, s. 6
Jaroslav HAŠEK - to je jedna z nejtrapnějších kapitol našeho revolučního hnutí na Rusi z mravního stanoviska483

Polemická glosa k poznámce Práva lidu 14. 1., že byl na JH „spáchán justiční omyl". Kdyby byl popraven, stalo by se tak podle Venkova právem. Avšak on „zahynul v Povolží za trapných okolností. V opilosti se dal do hádky s opilými ruskými námořníky, kteří ho zabili".

16.1 1919: Venkov 14, č. 14, s. 7
JAK zemřel Jaroslav Hašek484

Poznámka k různícím se zprávám Českého slova (JH byl zastřelen) a Venkova (byl v opilosti zabit ruskými námořníky v Povolží)

16.1 1919: Právo lidu - Večerník 8, č. 12, s. 3
Kolman-Casius, JaroslavZradce485

Fejeton vyvolaný zprávou, že byl JH „ubit v povolžské krčmě opilými námořník v bolševiky". Takovýto osud zdá se autorovi příznačným. Neboť JH „byl umělcem a ne z posledních. Zrazoval vždy jen sebe a jeho konec to potvrzuje"

19.1 1919: Venkov 14, č. 17, s. 4 - 5
Jaroslav HAŠEK žije486

„Nezabili ho zpití námořníci, nebyl popraven legionáři: sám pustil do světa zprávu o své smrti... Nyní ho přijal na milost gen. Stanislav Karlovič Čeček a humorista slouží v čs. armádě."

15.3 1919: Národní listy - več. vyd. 59, č. 62, s. 2
HUMORISTA Jaroslav Hašek v československé armádě487

Obsah zprávy Národních listů z 15. 3. s dovětkem, že JH „četl aspoň za živa své nekrology"

16.3 1919: Národní politika 37, č. 74, s. 4
BASS, EduardVrchol mystifikace488

Poznámka k Haškovu záměrnému šíření zpráv o domnělé vlastní smrti

17.4 1919: Šibeničky 1, 1918 —1919. č. 202 (26?), s. 202
SPISOVATEL Jaroslav Hašek živ!489

Glosovaný obsah sdělení „soudruha vrátivšího se nedávno z Ruska": JH „usadil se v čeljabinsku na Urale a žije tam pořádným životem úředníka z povolání, členové místního sovětu si ho váží pro pilnou a přesnou práci v úřadě a ctí v něm dobrého druha a socialistu", nechodí do hostinců a je považován za šosáka. — S invektivou proti Českému slovu, měnícímu svůj postoj vůči JH podle politických okolností.

25.2 1920: Právo lidu 29, č. 47, s. 7
Red. Jar. HAŠEK — redivivus490

Dle posledních zpráv žije a „jako komisař osvěty 5. rudé armády baví svými humoreskami bolševické vojáky v Krasnojarsku"

13.7 1920: České slovo 12, č. 161, s. 5
ŠPRÝMOVNÁ osvěta491

Glosa k zprávě, že je JH komisařem osvěty 5. rudé armády a tedy „z ruské armády bude brzy velký kabaret".

27.7 1920: Večer, č. 168, s. 4
HUMORISTA Jar. Hašek přece mrtev?492

Podle zprávy legionářského navrátilce MUDr. Jana Maška byl JH popraven v Ufě na Sibiři. Zaznamenáno z výstřižku uloženého v archívu Zdeny Ančíka. Dohledáváno marně v denících a večernících Práva lidu, Českého slova, Tribuny, Národní politiky, Venkova ad.

27.11 1920: 
BENEŠ, FrantišekJaroslav Hašek493

Svědectví o vstupu JH do řad českých komunistů v Rusku a o jeho přechodu z legií do Rudé armády

28.12 1920: Právo lidu 29, č. 305, s. 1.
ŠNEPP, F. A.Jaroslav Hašek vypravuje. Příspěvek k soustavě politické moci v republice.494

Polemický fejeton s článkem Františka Beneše (viz předchozí zázn.); proti JH argumentováno jeho působením v Rudé armádě a citováno z jeho článku Proč se jede do Francie? (Průkopník 1918, č. 1, 27. 3.).

25.1 1919: I. 28. říjen 3, č. 19, s. 2
ŠNEPP, F. A.Jaroslav Hašek zpívá. Příspěvek k lyrice československé revoluce495

Pokračování invektiv. Zde se týkají JH, Břetislava Hůly a Vincence Charváta; citováno z veršů „malého fejetonu" JH (Průkopník 1918, č. 2, 27. 3.)

26.1 1919: II. 28. říjen 3, č. 20, s. 2
HABÁN, FrantaJak se stal Jaroslav Hašek inspektorem páté rudé armády v Rusku. 496

Fejeton silně citující vyprávění JH

28.9 1923: Socialista 1, č. 123, s. 2
JAK Jaroslav Hašek v Rusku agitoval497

Upozornění na vzpomínku Tesáka (viz následující zázn.)

17.4 1925: Rudé právo 6, č. 90, s. 6
TESÁKJak Jar. Hašek v Rusku agitoval. (Soudruhu Františku Štěpánovi věnováno.)498

Vzpomínka na přednášku JH v Samaře v dubnu 1918.

1.5 1925: Reflektor 1, č. 8, s. 8 — 9
SKAČKOV, MichailJaroslav Hašek v SSSR. (Moskva, 4. června.)499

Článek kritizující ruský překlad z německého (ubral knize na popularitě), podávající výhrady k Vaňkovu pokračování Švejka (vyjde v nakl. Moskovskij Rabočij) a především seznamující s předmluvou k Vaňkovu Švejkovi, v které vzpomíná Arnošt Kolman na společnou práci s JH v letech 1919 — 1920 v Krasnojarsku a sděluje o tomto období v Haškově životě řadu důležitých údajů.

14.6 1928: Literární noviny 2, č. 12, s. 3
CHÁB, VáclavJaroslav Hašek na Sibiři500

Obsah článku Michaila Skačkova (viz předchozí zázn.)

28.6 1928: Národní osvobození 5, č. 178, s. 3
KREIBICH, KarelHašek revolucionář501

O jeho redakční a publicistické činnosti v týdeníku Sturm, vydávaném v němčině Mezinárodní sekcí politického oddělení 5. armády v Irkutsku. - S výňatky z příspěvků JH a s otištěním jeho článku „Irkutsk, 17. června 1920“.

30.3 1929: Tvorba 4, č. 12, s. 182—183
NOVÝ, KarelHrst válečných vzpomínek502

Se zmínkami o JH (s. 193 a 204)

3/4 1929: Literární rozhledy 13, 1928 —29, č. 6, s. 192—195, březen 1929; č. 7, s. 203 — 204, duben 1929.
VÁCLAVEK, BedřichDokumenty o Haškovi503

O článku Karla Kreibicha (Tvorba č. 12), který otiskla revue Die neue Bücherschau ve svém posledním čísle.

15.6 1929: Rudé právo 10, č. 140, s. 415.6 1929: Rovnost 45, č. 135, s. 4
ZALKA, MateJaroslav Hašek v rudé ruské armádě. Přel. Fráňa Ptašinský504

Překlad vzpomínky z čas. Sovetskoje iskusstvo č. 10; závěrem je tu mylný údaj, že JH „našli jednoho dne udušeného v kanalizační díře v jedné z tichých ulic Prahy“

2 1932: Středisko 2, 1931 —32, č. 6, s. 164—166
P.V.Deset let od smrti Jarošl. Haška505

Osobní vzpomínka na pobyt JH v sovětském Rusku

3.1 1933: Rudé právo 14, č. 2, s. 4
BĚHOUNEK, VáclavJaroslav Hašek v archivu Rudé armády506

O článku v časopise Literaturnaja gazeta č. 39 (viz zázn. č. 2123), v němž je uveřejněn nález Haškovy zprávy o činnosti zahraničního oddělení a politického oddělení 5. armády za srpen až listopad 1919.

13.4 1934: Právo lidu 43, č. 86, s.6
O činnosti Jaroslava Haška v Rudé armádě507

Otištění překladu Haškova hlášení o činnosti zahraniční sekce politického oddělení 5. armády za srpen — listopad 1919, založeném v ústředním archívu Rudé armády

14.3 1935: Tvorba 10, č. 11, s. 173
VODIČKA, JanSetkání s Čapajevem. Poslední sjezd legionářů? Rozhovor s legionářským poslancem Janem Vodičkou508

Otištění překladu Haškova hlášení o činnosti zahraniční sekce politického oddělení 5. armády za srpen — listopad 1919, založeném v ústředním archívu Rudé armády

6.7 1935: Haló noviny 3, č. 183, s. 3
ŠVEJKUV autor v Rudé armádě. Dokument k diskusi: Žižka a Švejk. Jedinečný doklad z moskevského archivu o revoluční činnosti Jaroslava Haška509

Otištění překladu Haškova hlášení o činnosti zahraniční sekce politického oddělení 5. armády za srpen — listopad 1919, založeném v ústředním archívu Rudé armády

23.10 1935: Haló noviny 3, č. 289, s. 1
ČEJCHAN, J.Jak autor Švejka chtěl zastavit československé legie510

Poznámka o činnosti JH v Rudé armádě v květnu 1918; s citací z prohlášení Výkonného výboru československé ruské bolševické strany, podepsaného za Výkonný výbor Haškem ve funkci náčelníka oddělení národnostních menšin v Politickém oddělení 5. armády východní fronty, za česko-slovenskou organizaci komunistů v Samaře Františkem Šebestou a za České vojenské oddělení pro formování čs. oddílů armády v Samaře Josefem Pospíšilem.

23.10 1935: Sobota 7, 1936, č. 15, s. 310, 11.4.
BRIKCIUS, VI. L.Bolševik Hašek a legionář Brikcius511

Vzpomínkový fejeton o setkání s JH v Irkutsku, kde Hašek zachránil autoru této vzpomínky život

30.8 1936: Národní osvobození 13, 1936, č. 202, s. 1—2
SOROKIN, VasilijSovětská vzpomínka na feuilletonistu Rudé armády Jaroslava Haška512

Překlad vzpomínky z čas. Literaturnaja gazeta, č. 25 (viz zázn. č. 2124) o působení JH v redakci Naš puť a o článcích, které tam uveřejnil

22.4 1938: Rudé právo 19, č. 94, s. 4
MATHESIUS, BohumilHašek - rudý feuilletonista513

Zpráva o článku V. Sorokina (viz předchozí zázn.)

5 1938: Kritický měsíčník 1, č. 5, s. 240
PÍŠEK, František Jaroslav Hašek v Rudé armádě. Vojenský feuilletonista a frontový zpravodaj514

O témže článku V. SOROKINA; obsah s výňatky.

22.5 1938: Lidové noviny 46, č. 258, s. 5
lmuJaroslav Hašek v Rusku515

O témže článku V. SOROKINA; obsah s výňatky.

28.5 1938: Demokratický střed 15, č. 20, s. 311
STANOVSKY, VladislavO komisaři Rudé armády Jaroslavu Haškovi516

O charakteru a politických názorech JH; zvi. o jeho působení v Rusku

2.1 1948: Svět sovětů 11, č. 1, s. 13
GALLI, FerdinandJaroslav Hašek v Rusku517

O jeho působení v Rudé armádě

4.4 1948: Nová politika 1, č. 29, s. 8
IHVojenský dopisovatel518

Entrefilet s obsahem článku Vasilije Sorokina (Lit. gazeta 1938, č. 25 — viz zázn. č. 2124) o působení JH v časopise Naš puť počátkem roku 1919.

12.8 1948: Lidové noviny 56, č. 187, s. 4
SETKÁNÍ Jaroslava Haška se Sverdlovem líčí dělnický novinář, který v té době žil v Moskvě, takto:... (Z archívu Dělnického denníku v Ostravě.)519

Otištění výňatku ze vzpomínky K. KNOFLÍČKA — viz zázn. č. 466

7/8 1949: Zdravý lid 28, č. 11/12, s. 93—94
PROKUPEK, Vasil [Václav]Bratr Rukavička, komisař omský. Podle vyprávění a poznámek českého rudoarmějce Václava Spirita520

Črta o setkání s JH počátkem dubna 1920 v Omsku

6.7 1952: Obrana lidu 6, č. 160, s. 722.1 1955: Čs. voják 4, č. 2, s. 20-22
SOROKIN, VasilijJaroslav Hašek, feuilletonista frontového tisku. (O 20 frontových fejetonech v den. Naš puť, vydávaném v Ufě r. 1919—1920. Z čas Lit. gazeta 5. 5. 1938.) Přel. Vladimír Ungermann.521

Autorem vzpomínky je bývalý vedoucí redaktor novin 5. armády Naš puť (orig. čl. viz zázn. č. 2124).

2 1953: Sovětská věda a literatura 2, č. 1, s. 127 —128
HNÁT, EmilV Rudé armádě. Vzpomínky na Jaroslava Haška522

5.3 1953: Svět práce 3, č. 10, s. 8
HNÁT, EmilV sovětském Rusku. Vzpomínky na Jaroslava Haška523

2.4 1953: Svět práce 3, č. 14, s. 8
KAPLICKÝ, VáclavHledá se Haškův životopisec524

Úvaha vyzývající k zhodnocení činnosti JH v Rudé armádě

20.12 1953: Hlas revoluce 6, č. 12, s. 5
KŘÍŽEK, JaroslavJaroslav Hašek v revolučním Rusku525

11 1954: Slovanský přehled 40, č. 9, s. 281 - 282
KŘÍŽEK, JaroslavČeští a slovenští rudoarmějci v sovětském Rusku 1917—1920. 1. vyd.526

Zmínky o JH jsou na s. 14 a 19.

1955: Orbis, 24 s.
ANČÍK, ZdenaJaroslav Hašek v Rudé armádě527

S výňatky z článků JH

7.12 1955: Svět sovětů 16, č. 49, s. 9-10
KŘÍŽEK, JaroslavPenza, slavná bojová tradice čs. rudoarmějců.528

Určitá část reálií knihy týká se i činnosti JH, výslovná zmínka o něm (o jeho článku Proč se jede do Francie?, Průkopník 1, 1918, č. 1, 27. 3.) je na s. 116.

1956: Naše vojsko. 183 s., [12] s. obr. příl. 1. vyd.
POSPÍŠIL, JosefHašek v Samaře529

Osobní vzpomínka na působení JH v Rudé armádě

2.7 1956: Hlas revoluce 9, č. 7, s. 4
POSPÍŠIL, JosefPo stopách J. Haška v Sovětském svazu. Psáno na lodi „Ukrajina" v Kazani530

Reportáž o působení JH v sovětském Rusku a o památkách na jeho tamní pobyt

6.10 1956: Zemědělské noviny 12, č. 242, s. 4
PYTLÍK, RadkoNově nalezené práce Jaroslava Haška v Sovětském svazu531

Týká se článků česká otázka a Bílí o Páté armádě, otištěných v irkut-ských časopisech Vlast truda a Krasnyj strelok

30.10 1956: Česká literatura 4, č. 3, s. 264—267
Dr. H.Objev neznámých dokumentů532

O článcích JH založených v muzeu v Irkutsku. Jeden byl otištěn v čas. Vlast truda, druhý v čas. Krasnyj strelok.

7.11 1956: Lidová demokracie 12, č. 270, s. 3
KŘÍŽEK, JaroslavJaroslav Hašek v Rudé armádě533

12 1956: Praha-Moskva 6, č. 12, s. 674—683.
NOVÉ dokumenty o činnosti Jaroslava Haška v Rudé armádě534

Zpráva ČTK

8.12 1956: Rudé právo 37, č. 342, s. 3
ROZEHNAL, KarelJaroslav Hašek v revolučním Rusku535

1957: Ročenka SPB, s. 13—14.
POSPÍŠIL, JosefZa Haškem do Kujbyševa536

Vzpomínky na náborové středisko čs. Rudé armády

9.1 1957: Svět sovětů 20, č. 2, s. 10
Lvova-Hašková, Aleksandra GavrilovnaJaroslav Hašek v Rudé armádě. Rozmlouval Zdeněk Šťastný537

Rozhovor s druhou ženou JH (Převzatý záznam)

1957: Jiskra, č. 88, s. 5
F.S (SLAPNIČKA, František?)Jaroslav Hašek v SSSR 538

O článku G. TERTYŠNIKA Jaroslav Hašek v Samaře (Lit gazeta, 1957, č. 63 — viz. zázn. č. 2141), obsáhujícím fotokopii výzvy k legionářům z 30. 5. 1918, původně publikované v časopise Soldát, rabočij i krestjanin (Voják, dělník a rolník). — S výňatky z článku G. T. a z výzvy spolupodepsané Haškem

6.6 1957: Obrana lidu 16, č. 135, s. 5
O Haškově Činnosti v Rusku539

Obsah článku V. P. Skorochodova (Komsomolskaja pravda, 1957, 14. 6. — viz zázn. č. 2137)

8.6 1957: Mladá fronta 13, č. 137, s. 5
ŠŤASTNÝ, ZdeněkO činnosti Jaroslava Haška v SSSR. Nad novými dokumenty540

Otištění dvou provolání JH k legionářům: z 14. 4. 1918 a z 30. 5. 1918; obě byla zveřejněna v časopise samařského Výkonného výboru RKS Soldát, rabočij i krestjanin (Voják, dělník a rolník), druhé podepsali vedle JH ještě František Šebesta a Josef Pospíšil.

30.6 1957: Obrana lidu 16, č. 156, s. 6
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJ. Hašek v Krasnojarsku541

Reportáž o pátrání po stopách JH; s otištěním zapsané vzpomínky M. MARCINKOVSKEHO o vystoupení JH na prvním zasedání Krasnojarského městského sovětu 1920 (s citáty z politického projevu JH)

14.7 1957: Obrana lidu 16, č. 168, s. 6
ŠŤASTNÝ, ZdeněkHašek v Irkutsku542

Nad dokumenty o pobytu

21.7 1957: Obrana lidu 16, s. 6
HAŠKOVA legitimace z Moskvy do Prahy. Dokumenty o činnosti Jaroslava Haška v archivu ÚV KSSS543

O materiálech, fotokopizovaných pro Ústav dějin KSČ

24.10 1957: Večerní Praha 3, č. 252, s. 1
HAŠKOVA bolševická legitimace544

O jejím uložení v moskevském Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS a o poskytnutí její fotokopie Ústavu dějin KSČ - Text pod fotografií.

27.10 1957: Rudé právo 38, č. 299, s. 3
POSPÍŠIL, JosefJak jsme s Haškem hájili Samaru545

O působení JH v Rudé armádě v roce 1918

30.10 1957: Svět sovětů 20, č. 44, s. 10
SOROKIN, VasilijVzpomínky na Jaroslava Haška546

Osobní vzpomínky na společné působení v redakci deníku Naš puť; s citací z příspěvků JH z jeho netištěných veršů. — Přeloženo z čas. Slavjane, 1957, č. 6 — viz zázn. č. 2139

11 1957: Praha-Moskva 7, č. 11, s. 1004—1012
SOROKIN, VasilijVzpomínky na Jaroslava Haška547

Osobní vzpomínky na společné působení v redakci deníku Naš puť; s citací z příspěvků JH z jeho netištěných veršů. — Přeloženo z čas. Slavjane, 1957, č. 6 — viz zázn. č. 2139

11 1957: Praha-Moskva 7, č. 11, s. 1004—1012
BUGULMA má ulici Jaroslava Haška548

O někdejším působišti JH

1.11 1957: Hlas revoluce 10, č. 12, s. 2
PYTLÍK, RadkoHašek v Rusku. (Příspěvek ke studiu života Jaroslava Haška.) 549

O vývoji názorů JH za jeho tamního pobytu

2.1 1958: Tvorba 23, č.l, s. 10—11
PYTLÍK, RadkoHašek a revoluce (Příspěvek ke studiu života Jaroslava Haška.) 550

Pokračování předchozí stati

9.1 1958: Tvorba 23, č. 2, s. 34 — 35
PYTLÍK, RadkoHašek a čs. legie. (Příspěvek ke studiu života Jaroslava Haška.)551

Dokončení předchozí stati.

16.1 1958: Tvorba 23, č. 3, s. 59
KŘÍŽEK, JaroslavVelký spisovatel a bojovník552

Zvi. o jeho působení v sovětském Rusku.

6.1 1958: Hlas revoluce 11, č. 1, s. 4
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJaroslav Hašek — významný mezinárodní pracovník v řadách bojující 5. Rudé armády553

14.2 1958: Obránce vlasti 6, č. 7, s. 6
SOROKIN, VasilijJaroslav Hašek za občanské války v Rusku554

27.4 1958: Rudé právo 38, č. 116, s. 2
NOVÉ dokumenty o Jaroslavu Haškovi555

Zpráva ČTK

9.7 1958: Rudé právo 38, č.188, s. 4
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJaroslav Hašek a T. G. M.556

K nálezu nových materiálů o působení JH v Politickém oddělení 5. Rudé armády východní fronty

30.10 1958: Tvorba 23, č. 44, s. 1044—1045
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJaroslav Hašek a T. G. M.557

K nálezu nových materiálů o působení JH v Politickém oddělení 5. Rudé armády východní fronty

30.10 1958: Tvorba 23, č. 44, s. 1044—1045
ŠPIRIT, VáclavJak si Hašek zahrál na Rukavičku. Ze vzpomínek československého novináře rudoar-mějce Václava Spirita. Zprac. Milan Brouček558

Vzpomínka na setkání s JH počátkem dubna 1920 v Omsku.

16.11 1958: Mladá fronta 14, 1958, č. 274, s. 3, 16. 11
FRANĚK, Jiří R Vydavatelská a překladatelská tradice díla Maxima Gorkého u nás. 559

V poznámce o Aloisu Hetzlovi jsou nadhozeny další možnosti v bádání o JH v Rusku

1959: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury, 1959, s. 249 — 250.
KŘÍŽEK, JaroslavJaroslav Hašek — bojovník a člověk560

[O působení JH v Rudé armádě; s odkazem na článek Vl. L. Brikciuse Bolševik Hašek a legionář Brikcius (viz zázn. č. 511).

1959: Dějiny a současnost 1, č. 6, s. 21-22.
NOVÉ dokumenty o činnosti J. Haška na Sibiři561

Zpráva ČTK

3.4 1959: Rudé právo 39, č. 91, s. 4
HAŠEK a subotniky562

O nálezu dokumentu o účasti JH na brigádě v Krasnojarsku roku 1920

3.4 1959: Práce 15, 1959, č. 79, s. 1, 3. 4
HOŘENÍ, Zdeněk „Náš Jaroslav Osipovič“. Dopis ze Sovětského svazu.563

O pobytu JH v sovětském Rusku; s rozhovorem s pamětníkem E. M. COPPEM, s citací z archivních materiálů a se statistickými údaji o překladech z JH do jazyků Sovětského svazu.

5.4 1959: Rudé právo 39, č. 93, s. 2
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Hašek v Baškiriji. (Výňatek ze studie „Hašek a frontové noviny Rudé armády“.) 564

O působení JH v Politickém oddělení Rudé armády východní fronty v r. 1918. S nově objevenými dokumenty, fotografiemi a záznamy rozhovorů s pamětníky.

25.4 - 13.6 1959: Sokolovo, 1959, č. 17 — 25, vždy na s. 3 — 4, 8 X .
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Hašek na Sibiři565

Navazuje na předchozí seriál a má stejný charakter; týká se let 1919-20.

16.1 - 16.4 1960: Sokolovo, 1960, č. 2-15, vždy na s. 3 — 4, 12 X.
HAVLÍČEK, DušanDalší dokumenty o životě Jaroslava Haška v SSSR.566

O zásilce reprodukovaných materiálů z archívů Povolží, Baškirije a Sibiře.

19.6 1959: Rudé právo 39, č. 168, s. 3
KOPECKÝ, EmanuelJaroslav Hašek a bojová družba pracujících.567

O činnosti JH mezi rudoarmějci čínské národnosti

2.8 1959: Obrana lidu 18, č. 183, s. 1
HOLUB, FrantišekSetkání s Haškem. Rozmlouvalkov568

Rozhovor s českým rudoarmějcem o jeho setkání s JH

9.8 1959: Obrana lidu 18, č. 189, s. 7
KŘÍŽEK, JaroslavJaroslav Hašek — bojovník a člověk569

O jeho působení v Rudé armádě

10 1959: Dějiny a současnost 1, č. 8, s. 21 — 22
ŠŤASTNÝ, ZdeněkSvědectví mezinárodního časopisu Sovět. Neznámý dokument o činnosti J. Haška na Sibiři570

Otištění výzvy JH Všem českým dělníkům i vojákům z Rudé armády (z čas. Sovět. 7.8.1920)

13.11 1959: Obránce vlasti 7, č. 46, s. 4
ŠŤASTNÝ, ZdeněkCesta za neznámým fejetonem Jaroslava Haška571

Otištění překladu německého článku JH Oběť německé kontrarevoluce na Sibiři z časopisu Roham-Sturm (č. 8, 1920), vycházejícího dvojjazyčně (maďarský a německy)

25.12 1959: Obránce vlasti 7, č. 52, s. 8
NOVÉ dokumenty o pobytu J. Haška v Rusku.572

Zpráva ČTK; též o rozhodnutí umístit na domě v Krasnojarsku, kde JH působil, pamětní desku.

29.6 1960: Rudé právo 40, č. 179, s. 4
HOŘENÍ, ZdeněkNeznámý snímek rudoarmějce Jaroslava Haška. 573

Otištění fotografie JH s A. G. Lvovou, pořízené v Ufě 1920; s obsahem původní zprávy P. M. Matka o ustavení Iniciativního výboru Společnosti přátel JH v Moskvě (tvoří ho P. M. Matko, Pjotr Bogatyrev, S. I. Vostoková, A. M. Dunajevskij ad.) a o vydání knihy N. P. Jelanského Jaroslav Gašek v revolucionnoj Rossiji (viz zázn. č. 2168).

19.3 1961: Rudé právo 41, č. 78, s. 3
SLAPNIČKA, FrantišekN. P. Jelanskij, Jaroslav Gašek v revolucionnoj Rossiji (1915 — 1920 gg.).574

Recenze. — Viz zázn. č. 2168

1961: Příspěvky k dějinám KSČ 1, č. 3, s. 452 — 453.
LARIN, M.Hašek v neznámých dokumentech575

Recenze téže knihy

25.2 1961: Večerní Praha 7, č. 48, s. 5
PICHLÍK, Karel Nové sovětské publikace o Haškově činnosti v Rusku.576

Kritický přehled novějších prací a recenze téže knihy N. P. Jelanského

8 1962: Historie a vojenství, č. 4, s. 559 — 564
BIRJUKOV, S. MVzpomínka na přítele-komunistu Jaroslava Haška 577

[Úvodní pozn.] Pamětník o Jaroslavu Haškovi v revolučním Rusku [naps.] Jaroslav Křížek (s. 94 — 5). Výpisky [týkající se JH] z knihy Dokumenty hrdinného boje (sborník materiálů, věnovaný boji proti zahraniční intervenci a vnitřní kontrarevoluci na území Je-nisejské gubernie 1918 — 1920; vyd. Krasnojarské nakl. 1959), s. 102 — 3. [O společných prožitcích v období 1919-20.

2 1962: Příspěvky k dějinám KSČ 2, č. 1, s. 94—103, S příl.
DUNAJEVSKIJ, A. M Jdu za Haškem579

Ukázka z připravované knihy Idu za Gašekom (viz zázn. č. 2197)

9 1962: Praha — Moskva 12, č. 8, s. 459 — 462
Ščadej, Ivan Po stopách Jaroslava Haška v revolučním Rusku580

Recenze téže knihy

3.5 1963: Rovnost 78, č. 105, s. 4
ŠIŠKINA, A. RA. R. Šiškinová vzpomíná J. Haška. Rozmlouval Zdeněk Šťastný581

Rozhovor se spolupracovnicí JH z Jackevičovy tiskárny v Ufě

18.11 1962: Svobodné slovo 18, č. 275, s. 4
BIRJUKOV, S. M Moskevské schůzky s Haškem582

Vzpomínky někdejšího člena výkonného výboru moskevského sovětu dělnických, rolnických a vojenských zástupců na setkání s JH v roce 1918. Zasláno jím Rudému právu.

26.4 1963: Rudé právo 43, č. 115, s. 4
KAČER, JeanJaroslav Hašek v Rudé armádě.583

O nových nálezech archivních a jiných životopisných materiálů

29.4 1963: Práce 19, č. 102, s. 5
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Hašek málo známý584

O jeho působení v sovětském Rusku.

29.4 1963: Večerní Praha 9, č. 101, s. 5
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Český komisař Jaroslav Hašek 585

O působení v Rudé armádě

30.4 1963: Obrana lidu 22, č. 17 (nedělní), s. 4
BAZEKIN, Georgij Vlněná šála. (Neznámé vzpomínky na Jaroslava Haška.)586

O jeho pobytu v Ufě r. 1919.

1.5 1963: Vlasta 17, 1963, č. 18, s. 6 — 7
KŘEMENÁKOVÁ, Anna S Haškem na březích Volhy587

Recenze knihy S. I. Antonova Gašek šagajet po Povolžju (H. kráčí Povolžím, viz zázn. č. 2221). — S ukázkou v překladu A. Křemenákové (s. 46 — 8)

2 1965: Čs. novinář 17, č. 2, s. 46 — 47
ŠÍMA, Jiří Jaroslav Hašek a Dálný východ.588

Materiálová stať o působení JH v rámci 5. armády v Samaře, Čeljabinsku, Krasnojarsku a Irkutsku v letech 1918-20.

10 1966: Nový Orient 21, č. 8, s. 236 — 239
DUNAJEVSKIJ, A. M Zmizení Jaroslava Haška. Z rus. orig. Idu za Gašekom přel. a uprav. Bohumil Neumann. Doslov (Závěrečná poznámka; s. 140 — 3) naps. Jaroslav Křížek. II. Josef Novák. 1. vyd. Rusky viz zázn. č. 2197. 589

Reportáž o působení JH v Rudé armádě, hojně citující z archivních dokumentů a z textů JH a opírající se o pamětnická sdělení.

1967: Svět sovětů 1967. 142 s.3.10 1967: Rudé právo 48, č. 273, s. 5-64.10 1967: Rudé právo 48, č. 274, s. 5-65.10 1967: Rudé právo 48, č. 275, s. 5-66.10 1967: Rudé právo 48, č. 276, s. 5-67.10 1967: Rudé právo 48, č. 277, s. 5-68.10 1967: Rudé právo 48, č. 278, s. 5-69.10 1967: Rudé právo 48, č. 279, s. 5-610.10 1967: Rudé právo 48, č. 280, s. 5-611.10 1967: Rudé právo 48, č. 281, s. 5-612.10 1967: Rudé právo 48, č. 282, s. 5-613.10 1967: Rudé právo 48, č. 283, s. 5-614.10 1967: Rudé právo 48, č. 284, s. 5-615.10 1967: Rudé právo 48, č. 285, s. 5-616.10 1967: Rudé právo 48, č. 286, s. 5-617.10 1967: Rudé právo 48, č. 287, s. 5-618.10 1967: Rudé právo 48, č. 288, s. 5-619.10 1967: Rudé právo 48, č. 289, s. 5-620.10 1967: Rudé právo 48, č. 290, s. 5-621.10 1967: Rudé právo 48, č. 291, s. 5-622.10 1967: Rudé právo 48, č. 292, s. 5-623.10 1967: Rudé právo 48, č. 293, s. 5-624.10 1967: Rudé právo 48, č. 294, s. 5-625.10 1967: Rudé právo 48, č. 295, s. 5-626.10 1967: Rudé právo 48, č. 296, s. 5-627.10 1967: Rudé právo 48, č. 297, s. 5-628.10 1967: Rudé právo 48, č. 298, s. 5-629.10 1967: Rudé právo 48, č. 299, s. 5-630.10 1967: Rudé právo 48, č. 300, s. 5-631.10 1967: Rudé právo 48, č. 301, s. 5-61.11 1967: Rudé právo 48, č. 302, s. 5-62.11 1967: Rudé právo 48, č. 303, s. 5-6
DUNAJEVSKIJ, A M Jdu za Haškem. Zprac. ko.590

Autor o genezi své knihy (k jejímu ruskému vydání pod názvem Idu za Gašekom).

8.11 1962: Kultura 6, č. 45, s. 2
ŠČADEJ, Ivan Po stopách Jaroslava Haška v revolučním Rusku591

Recenze

3.5 1963: Rovnost 78, č. 105, s. 4
ŠUBRT, L. Alexandr Dunajevskij, Zmizení Jaroslava Haška592

Recenze

9 1967: Lidová armáda 16, č. 22, s. 32 — 33
ŠNOBL, JosefZmizení Jaroslava Haška 593

Recenze

21.10 1967: Literární noviny 16, č. 42, s. 4
ČUTKA, Jiří Alexandr Dunajevskij, Zmizení Jaroslava Haška594

Recenze

15.12 1967: Impuls 2, č. 10, s. 782
PLEŠÁK, Miroslav Zmizení Jaroslava Haška595

Recenze

1 1968: Host do domu 15, č. 1, s. 70 — 71
FLEJBERK, Zdeněk O „mnohojazyčném komisaři"596

Recenze

10.1 1968: Pochodeň 57, č. 8, s. 4
POSPÍŠIL, Josef S Jaroslavem Haškem v plukovním komitétu597

Vzpomínka

1.9 1967: Hlas revoluce 20, č. 18, s. 3
BIRJUKOV, S. M. To bylo tenkrát. Zaps. Valentina Buličevová 598

Vzpomínkové vyprávění na společné působení v Moskvě 1919 — 20.

5.8 1967: Květy 17, Č. 31, s. 4—5
NIKOLAJEV, J. S To bylo tenkrát. Zaps. Valentina Buličevová 599

Vzpomínky ruského malíře na spolupráci s JH v Irkutsku; s tvrzením, že tu Hašek napsal „Švejka v zemi bolševiků**, jehož rukopis se ztratil. V archivní sbírce Bohuslava Duška (Národní muzeum) je dopis JH „tiskovému výboru“ z února 1921, v němž Hašek žádá o zálohu na knihu Dobrý voják Švejk v zajetí bolševiků, kterou má v úmyslu napsat do tří neděl — na rubu dopisu je poznámka, že mu bylo vyplaceno 500 Kčs (viz o tom záznam v katalogu Duškovy sbírky, otištěném Emilií Pecharovou a kol. v Sborníku Národního muzea, řada C-Literární historie, sv. 26, 1981, č. 1, s. 21, položka 107).

23.8 1967: Svět sovětů 30, č. 34, s. 14—15
MASAŘÍK, Jan Útok na Bugulmu. (Rudoarmějci vyprávějí.) Rozmlouval Michal Štemr.600

Rozhovor o bojové akci a o setkání s JH.

21.10 1967: Květy 17, č. 42, s. 13
POSPÍŠIL, Josef O Jaroslavu Haškovi. (Vzpomínka k jeho nedožitým 85. narozeninám.)601

V seriálu Neznámé o známých; o pobytu JH v sovětském Rusku

28.4 1968: Rovnost 83, č. 102, s. 5
POSPÍŠIL, Josef Haškovo dobrodružství s anarchisty 602

Vzpomínka na JH v Samaře v roce 1918

26.5 1970: Rovnost 85, č. 122, s. 6
POSPÍŠIL, Josef Haškovo zmizení a návrat 603

Vzpomínky na pobyt JH v sovětském Rusku

3.6 1970: Rovnost 85, č. 129, s. 6
MAGUTA, Michail Švejk u Tichého oceánu604

O pobytu JH ve Vladivostoku

9.9 1970: Svět socialismu 3, 2. 37, s. 20
ŠAMŠIN, A - MONČINSKIJ, L. Tenhle Hašek ... 605

Reportáž o pátrání po stopách JH v Irkutsku; průvodcem byl autorům Viktor Demin.

21.9 1970: Mladá fronta 26, č. 223, s. 3
NOVÉ dokumenty o Jaroslavu Haškovi606

Objeveny byly ve státním archívu Tatarské sovětské republiky

2.10 1970: Práce 26, č. 233, s. 2
MASAŘÍK, JanJak Jaroslav Hašek ordinoval prášek na spaní. Podle vzpomínek českého rudoarměj-ce Jana Masaříka zaps. J. Jaške. 607

4.3 1971: Rovnost 86, č. 53, s. 5
DELEG, GemdezacynHašek u zrodu Unenu. Rozmlouval (dra) [ = Karel Douděra] 608

Rozhovor se zástupcem šéfredaktora mongolského deníku Unen o archivních dokladech o působení JH v Irkutsku na podzim 1920, kdy začal vycházet časopis Mongolyn Unen (Mongolská pravda)

22.4 1971: Rudé právo 51, č. 94, s. 1
ŠŤASTNÝ, ZdeněkJ. Hašek kontra „přítel dělníků". Nová svědectví o životě Jaroslava Haška v Rudé armádě609

S otištěním článku JH z časopisu Naš puť z 12. 4. 1919a výňatků ze vzpomínek Ivana MURAŠOVA na JH

17.7 1971: Obrana lidu 30, č. 28 (nedělní), s. 7
ŠAFAŘÍK, JosefHaškova revoluční čest610

Vzpomínka na pobyt v Rusku

7.8 1971: Hlas revoluce 25, č. 32, s. 5
POSPÍŠIL, JosefOhlas na článek o Haškovi 611

Kritická glosa k článku Josefa Šafaříka (viz předchozí zázn.)

18.9 1971: Hlas revoluce 25, č. 38, s. 5
NESTERENKO, V. M Irkutsk — včera a dnes 612

Též o pobytu JH

8.1 1972: Rovnost 87, č. 6, příl. s. 3
POSPÍŠIL, Josef S Jaroslavem Haškem v Rusku613

Vzpomínky na léta 1915 — 1918; zvi. o působení JH v Rudé armádě

1.4 - 27.5 1972: Hlas revoluce 26, č. 13 — 21, vždy na s. 6, 8 X
SEJNENSKIJ, ACesty za historií. Sovětští studenti po stopách Jaroslava Haška 614

O akci moskevských studentů a o jejich setkání se spolubojovníkem JH Josefem Pospíšilem

25.8 1972: Svět v obrazech 28, č. 34, s. 6
ŠČERBAKOV, J. NZ iniciativy Jaroslava Haška ... Objeven nový dokument o činnosti českého spisovatele v řadách Rudé armády 615

O „Zprávě zahraniční sekce internacionálního oddělení politické správy 5. armády za období od září 1919 do září 1920“ obsahující řadu údajů o činnosti JH; s otištěním výňatků

14.12 1972: Rudé právo 53, č. 295, s. 6
POSPÍŠIL, JosefVzpomínka na spolubojovníka616

O společném působení v Rudé armádě

3.1 1973: Rovnost 88, č. 2, s. 5
MASNER, ZdeněkMoskva známá i neznámá 24. Po stopách Jaroslava Haška617

Kapitola z reportážního seriálu

5.1 1973: Svět socialismu 6, č. 1, s. 10
ZACHAROV, GPoslušně hlásím618

O materiálech o pobytu JH v Sovětském svazu, které shromáždil S. I. Antonov

26.2 - 4.3 1973: Týdeník aktualit 6, č. 9, s. 12—13
-ros-Rudoarmějec Jaroslav Hašek619

O materiálech o pobytu JH v Sovětském svazu, které shromáždil S. I. Antonov

29.3 1973: Lidová armáda 26, č. 7, s. 2
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Jaroslav Hašek vojákem Rudé armády620

Kapitola z připravované knihy Z. Š. Jaroslav Hašek v Rudé armádě; o činnosti JH po jeho rozchodu s Odbočkou

4.4 1973: Tvorba, č. 14, příl. Literatura — umění—kritika, č. 4, s. III—V
DUNAJEVSKIJ, A M Náš přítel Jaroslav Hašek621

O dokumentech vztahujících se k pobytu JH v Rusku a o vzpomínkách pamětníků

1-3 1973: Sovětská literatura, č. 1, s. 161 —16918.4 1973: Vlasta 27, č. 16, s. 14—15
DUNAJEVSKIJ, A M Náš přítel Jaroslav Hašek622

O dokumentech vztahujících se k pobytu JH v Rusku a o vzpomínkách pamětníků

1-3 1973: Sovětská literatura, č. 1, s. 161 —16918.4 1973: Vlasta 27, č. 16, s. 14—15
POSPÍŠIL, JosefUfa 1919— 1920 — město Haškovo. Vzpomínka k 90. výročí narození (20. 4.) Jaroslava Haška. 623

O dokumentech vztahujících se k pobytu JH v Rusku a o vzpomínkách pamětníků

21.4 1973: Rovnost 88, č. 95, příl. Čtení na konec týdne, č. 16, s. 2
ANTONOV, S. IByl jsem členem bolševické strany 624

O přátelství JH se S. M. Birjukovem a o odkazu JH v Sovětském svazu

23.4 - 29.4 1973: Týdeník aktualit 6, š. 17, s. 12-13
POSPÍŠIL, Josef Stopami Jaroslava Haška v SSSR625

1.12 1973: Rovnost 88, č. 286, příl. Čtení na konec týdne, č. 48, s. 4—5
POSPÍŠIL, JosefPutování Jaroslava Haška v Rusku626

Vzpomínky navazující na seriál v HR 1972 (viz zázn. č. 613); tato část se týká let 1918 (Bugulma) — 1920 (návrat do Prahy)

5.1 - 9.2 1974: Hlas revoluce 28, č. 1 —6, vždy na s. 5, 6 X
POSPÍŠIL, Josef Jaroslav Hašek a mongolští revolucionáři627

Z působení JH v Rudé armádě v letech 1920 - 21

13.7 1974: Rovnost 89, č. 164, příl. Čtení na konec týdne, č. 28, s. 3
STEJSKAL, Vladimír Hašek a sovětské Rusko628

O stejnojm. výstavě v Havlíčkově Brodě

17.12 1974: Práce 30, č. 297, s. 6
KAČER, Jean Podpis na stranické legitimaci629

O stranické spolupracovnici JH Anně Rozenové

10.9 1975: Tribuna 7, č. 37, s. 5
VOSTOKOVA, S. IHaškovo domovské právo v Bugulmě 630

O pobytu v roce 1918

1976: Sovětská literatura, 1976, č. 4, s. 164—169
MOLOKOV, I Hašek dramatik631

O působení JH v Omsku a jeho iniciativě při zřízení Budapešťského divadla (scény Internacionálního divadla v Omsku), pro které napsal hru Zpět do vlasti

6.9 1976: Týdeník aktualit 9, č. 37, s. 13
MOLOKOV, I Hašek v Omsku 632

O tomtéž

29.9 1976: Svět socialismu 9, č. 40, s. 15
ZACHAROV, GHašek ve vzpomínkách současníků 633

S citací ze vzpomínek spisovatele S. I. ANTONOVA z Kazaně

29.12 1976 (1975?): Týdeník aktualit 9, č. 1, s. 6
POSPÍŠIL, JosefZnal jsem Haška634

Vzpomínková reportáž o pobytu JH v Rusku od roku 1916—1920; autorem knihy je Haškův spolubojovník (nar. 18. 11. 1895)- S otištěním dokumentárních materiálů a fotografií.

1977: 1. vyd. Hradec Králové, Kruh. 136 s. Časopisecky viz zázn. č. 642.
VACINA, Ladislav Podoby Jaroslava Haška. Nad knihou vzpomínek J. Pospíšila635

Recenze

15.11 1977: Pochodeň 66, č. 270, s. 5
SOLDÁN, Ladislav Rudoarmejec Jaroslav Hašek636

Recenze

2.12 1977: Rovnost 92, č. 285, s. 6
VACINA, LadislavPřítel a spolubojovník Jaroslav Hašek637

Recenze

21.12 1977: Tvorba, č. 51, s. 18
ŠIMKA, Alois Vzpomínky na Jaroslava Haška 638

Recenze

21.12 1977: Hlas revoluce 32, 1978, č. 1, s. 6, 7. 1. [Recenze.]
TMÉ, Miroslav Znal jsem Haška639

Recenze

12.1 1978: Brněnský večerník 9, č. 9, s. 2
KLAPUCH, Jaroslav Ze vzpomínek Josefa Pospíšila Hašek ve víru revolučních událostí 640

Recenze

21.6 1978:  Nová svoboda 34, č. 144, s. 5
PYTLÍK, RadkoPozoruhodné svědectví641

Recenze. Viz též zázn. č. 2281, a2285

1979: Česká literatura 27, č. 1, s. 75 — 76
POSPÍŠIL, Josef Hašek v Rusku642

Román na pokrač

2.3 - 26.4 1977: Brněnský večerník 8, č. 43 — 81, vždy na s. 3 — 4, vlastního stránkování 156 s. Knižně viz zázn. č. 634.
ŠVYHNOS, PetrK našemu románu643

Poznámka

11.3 1977: Brněnský večerník 8, č. 50, s. 6
POSPÍŠIL, Josef Večerník se ptá na spolupráci s Haškem. Rozmlouval (več) [ = red. šifra] 644

Rozhovor s autorem románu

26.4 1977: Brněnský večerník 7, č. 81, s. 1 a 3
BEŠTA, Jindřich — DANIEL, J. Dva pod jednou čepicí645

Reportážní srovnání sovětského Ruska z časů JH s dnešní podobou SSSR

4.5 1977: Dikobraz 23, č. 18, s. 529.3 1978: Dikobraz 24, č. 13, s. 5.
VACINA, LadislavCesty na Východ. X. část. (Jaroslav Hašek.)646

Jedna z kapitol seriálu věnovaného vztahu českých spisovatelů k Rusku a Sovětskému svazu

7.7 1977: Pochodeň 66, č. 158, s. 5
VOSTOKOVA, S. I.Bugulma nezapomněla na Haškaa647

1977: Svět socialismu 9, č. 34, s. 10.
VOSTOKOVA, S. I.Byl s námi v oněch bouřlivých letech. Přel. Alena Mudrochová648

1977: Rudé právo 57, 1977, č. 208, příl. Haló sobota, č. 35, s. 8—9, 3. 9.; čs. svět 32, 1977, č. 23, s. 32, 10. 11.
ZA sovětské RuskoShromáždili, vybrali a uspoř. Josef Pospíšil a Otakar Franěk. Doslov (s. 289 — 93) naps. Josef Pospíšil. 1. vyd. Brno, Blok 1978. 304 s., [31] s. obr. příl.649

Haškovi jsou věnovány dvě samostatné kapitoly v příspěvku J. Pospíšila Napříč Ruskem (s. 57 — 116) a vzpomínka Jana Masaříka S Jaroslavem Haškem v Simbirsku (s. 119 — 23). Medailón JH je v seznamu nejčastěji se vyskytujících jmen (s. 296), v obr. příloze je fotografie JH

1978:  1. vyd. Brno, Blok. 304 s., [31] s. obr. příl.
POSPÍŠIL, JosefO jeho pobytu v Rusku v letech 1916—1920; zvi. o působení v Rudé armádě650

Haškovi jsou věnovány dvě samostatné kapitoly v příspěvku J. Pospíšila Napříč Ruskem (s. 57 — 116) a vzpomínka Jana Masaříka S Jaroslavem Haškem v Simbirsku (s. 119 — 23). Medailón JH je v seznamu nejčastěji se vyskytujících jmen (s. 296), v obr. příloze je fotografie JH

29.4 1978: Rovnost 93, 1978, č. 101, příl. Čtení na konec týdne, č. 17, s. 2, 29. 4.
STREIT, Vincent Jaroslav Hašek a Rusko 651

O působení JH v Rudé armádě

29.4 1978: Svoboda 88, č. 101, příl. s. 10-11
SAMOVSKIJ, S. I Se jménem Jaroslava Haška652

Dopis redakci NS o spolupracovníkovi JH v Rudé armádě, lotyšském novináři J. J. Gruntovi

5.8 1978: Nová svoboda 34, č. 183, s. 4
ANTONOV, S. I Publicistika Jaroslava Haška psaná ruský. Přel. Věnceslava Lexováa652

Přehledová stať (psáno pro Sešity novináře)

1980: Sešity novináře 14, č. 4, s. 131 —144
TOMÁŠKOVÁ, R. Setkání s Jaroslavem Haškemb652

O památkách na JH v Irkutsku; s textem pamětní desky. Viz též zázn. č. 178, 479, 751, 785-6, 863, 905,1474,1593,1904-16,2097,2576, 2673, 2856,3045, 3278-80, 3289-90, 3438-9

7.11 1980: Svět v obrazech 36, č. 46, s. 12
z.h Dar Haškovu památníkuPxxx

27.11 1980: Rudé Pravo
KROPÁČ, ZdeněkJak jsme táhli na BugulmuPxxx

12.4 1983: Rudé Pravo
KROPÁČ, ZdeněkNa březách daleké AngaryPxxx

26.4 1983: Rudé Pravo
Alexandr DunajevskijNávrat Jaroslava Haška I.Pxxx

Seriál

2.4 1983: Rudé Pravo
Alexandr DunajevskijNávrat Jaroslava Haška II.Pxxx

Seriál

9.4 1983: Rudé Pravo
Alexandr DunajevskijNávrat Jaroslava Haška III.Pxxx

Seriál

16.4 1983: Rudé Pravo
Alexandr DunajevskijNávrat Jaroslava Haška IV.Pxxx

Seriál

23.4 1983: Rudé Pravo
Alexandr DunajevskijNávrat Jaroslava Haška V.Pxxx

Seriál

30.4 1983: Rudé Pravo
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

16. JH po válce (do odchodu na Lipnici)

-

Jaroslav HAŠEK zase v Praze653

Vstoupil do kavárny Union 19. 12. a „shledal vše při starém: jen místo kubistů .. .sedí tu nyní komunisti".

20.12 1920: Tribuna — več. vyd. 2, č. 297, s. 2
NÁVRAT Jaroslava Haška z Ruska654

Přijel do Prahy 19.12

20.12 1920: Národní politika 38, č. 350, s. 3
Jaroslav HAŠEK se vrátil do Prahy 655

Podle zprávy v Pondělníku Českého slova 20. 12. — nepodařilo se sehnat toto číslo časopisu

20.12 1920: Právo lidu — Večerník 9, č. 290, s. 3
ČTYŘIKRÁT mrtev a přece živ656

Poznámka o návratu JH do Prahy. „Nejdříve byl odpraven rakouskou soldateskou v Budějovicích, podruhé byl odstřelen na frontě, potřetí byl zastřelen legionáři a počtvrté bolševickými námořníky. A přes toto čtvero usmrcení - stal se nakonec ,lidovým komisařem', ruskou všemocnou vrchností; titul, moc i sovět. Rusko však nakonec opustil, aby se rozběhl ze Sibiře do kavárny Union ... Do Prahy přijel na falešný pas pod „pravým" ruským jménem Josef Steidel'... Chce psát humoresky a uspořádá řadu přednášek na téma Jak jsem se stal lidovým komisařem v Rusku1! Bude to tedy druhá etapa činnosti spolku přátel Mírného pokroku v mezích zákona"

21.12 1920: České slovo 12, č. 298, s. 5
LIDOVÝ komisař Jaroslav Hašek657

Glosa o pražském životě JH po jeho návratu ze Sovětského svazu; Hašek na ni reagoval povídkou Milujeme své nepřátele

5.1 1921: Čas 31, č. 3, s. 5
NEUMANN, Stanislav KostkaOpožděné poznámky658

Druhá poznámka má název Antonín Sova a Jaroslav Hašek (s. 502), oba jsou napadnuti pro svůj odchod z revolučních pozic: „Švandista se vrátil z Ruska, kde měl sovětský úřad, protože tam nebylo alkoholu" a nyní vstoupil — stejně jako Sova — do řad protibolševické žurnalistiky

13.1 1921: Kmen 4, 1920—21, č. 42, s. 501-5031971: Knižně: Stati a projevy, Odeon, s. 464.
KYSELA, František [pseud., SAUER, Franta]Franta Habán ze Žižkova. Obrázky z doby popřevratové.659

Autobiografický román, jehož druhý díl (začíná na s. 279) je zahájen kapitolou Shledání se Franty Habána s Jaroslavem Haškem ve yinárně „U Petříků" v Praze a je téměř celý věnován stykům Sauera s Haškem po návratu JH ze sovětského Ruska do Prahy a společné práci na sešitovém vydání Švejka. Z lipnického období otištěno několik Haškových dopisů Sauerovi.

1923:  1. vyd. P., Ladislav Šotek. 501 s1965: 2. vyd. R, Nakl. politické literatury. 391 s. — Viz též zázn. č. 200.
SUK, Ivan Několik příběhů ze života Jaroslava Haška660

Anekdoty z období po návratu JH z Ruska

3.6 1923: Socialista 1, č. 26, příl. s. 2
SUK, Ivan Účetním Jaroslava Haška661

Vzpomínkový fejeton

20.9 1926: Rovnost, č. 260, s. 1-2
SAUER, Franta - SUK, Ivan Mecenáš studentů662

Vzpomínkový fejeton o činnosti JH po návratu ze sovětského Ruska roku 1920

29.10 1926: Rovnost, č. 299, s. 1—2
ANČÍK, Zdena Silvestr s Jaroslavem Haškem. (Zpracováno dle písemného námětu V. Elsnera Ančíkem.)663

Vzpomínka na Silvestr 1921; týká se též Franty Sauera

1.1 1930: Trn 6, č. 1, s. 12
NOVÝ, Karel O Jaroslavu Haškovi 664

Vzpomínkový fejeton o prvních chvílích JH po návratu do ČSR

1.8 1948: Práce 4, č. 178, s. 322.8 1948: Práce 4, č. 196, s. 329.8 1948: Práce 4, č. 202, s. 3
WEISSKOPF, Franz Carl Matematická představivost otce dobrého vojáka Švejka665

Vzpomínka na První máj 1921 v redakci Rudého práva; týká se též Josefa Hory

30.4 1953: Obrana lidu 7, č. 102, s. 3
BALÁK, Karel Neobvyklý autogram666

Příhoda z Unionky po návratu JH z Ruska

20.11 1955: Mladá fronta 11, č. 280, s. 6
MAJEROVÁ, Marie Vánoce u Ladů aneb Filka, Hašek a štědrovečerní kuba667

Vzpomínky

12 1964: Plamen 6, č. 12, s. 46 — 47
ČERVENÁ, EmaŽila jsem mezi blázny. Připr. Jan Lederer668

Vzpomínky manželky Jiřího Červeného na Červenou sedmu; jedna z kapitol se týká JH a jeho mystifi-kačně-přednáškové činnosti — s otištěním přípisu policejního ředitelství z 13. 1. 1921, jímž se povoluje přednáška JH „O čínských a mongolských mravech a obyčejích", oznámená na 16. 1. 1921 v hotelu Central. Viz též zázn. č. 760, 770.

2.10 1971: Květy 21, č. 39, s. 38 — 39
Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

17. JH na Lipnici

-

LONGEN, Emil Artur Jaroslav Hašek 669

Fejeton kreslící tvrdými slovy charakter JH, který „je potutelný, egoista, týrá své okolí, děsí nemocné i slabé a bezbranné, mučí je, řehtá se opile“, avšak „píše geniálně a směje se zdravě, ale v životě trpí... Ztučněl a trpí, neboť se bojí náhlé smrti jako čert kříže. Kdyby pozvolna umíral, mohl by se pozorovat, mžourat očičkama po smrti a leccos vyzvědět, čemu by se zasmál. Ale takhle při té tloušťce pijáka? Mrtvice — bác — a je po všem

31.1 1922: Tribuna 4, č. 26, s. 3 — 4
ŠTĚPÁNEK, Kliment Jaroslav Hašek na Lipnici 670

Vzpomínkový fejeton jeho písaře

20.12 1927: Lidové noviny 35, č. 639, s. 1-3
LIPNICKÝ usedlíkNěkolik vzpomínek na Jaroslava Haška. (Píše lipnický usedlík.)671

Anekdotické vzpomínky. - Úvodní redakční poznámka reaguje na kritiku, kterou postihl agrární Večer (19. 2. — viz zázn. č. 1848) vídeňskou akademii, na které byly zařazeny i ukázky z JH — poukázáno na světový ohlas jeho díla

27.12 1928: Rudé právo — Rudý večerník 9, č. 277, s. 3
Gr. Pozdrav od Haškova hrobu672

Sloupek; výtka příbuzným, že dopustili zanedbání hrobu i lipnického domku

23.7 1932: Právo lidu 41, č. 173, příl. več., s. 3
WEISL, Otakar Putování za Jaroslavem Haškem673

Fejeton o návštěvě Lipnice; s výroky pamětníků

22.10 1932: Lidové noviny 40, č. 535, s. 1-2
PITTNEROVÁ, Helena Domov Jaroslava Haška674

Sloupek o domku a hrobě; citován náhrobní nápis

3.1 1933: České slovo 25, č. 2, s. 7
O. Šř Historky z Lipnice675

Fejeton z osobních vzpomínek

2.8 1935: Lidové noviny 43, č. 382, s. 2-3
OPOČENSKÝ, Gustav Roger Jaroslav Hašek, lipnický soused a domácí pán 676

Causerie

9.8 1936: Právo lidu 45, č. 185, příl. s. 2Zázn. č. 225: Knižně: Čtvrt století s Jaroslavem Haškem
šv Humor nad hrobem. Sloupek o návštěvě novinářské výpravy z Prahy na hřbitově v Lipnici, kde jim byl průvodcem prof. Bohumil Řehák 677

Causerie

2.7 1946: Svobodné noviny 2, č. 149, s. 4
KOŤÁTKOVÁ, Marie Zde býval Jaroslav Hašek678

Ze vzpomínek lipnických občanů

14.7 1946: Nedělní noviny 2, č. 28, s. 8
ČÁSLAVSKÝ, J. N Vzpomínka na spisovatele Haška. (Při staročeské pouti lipnické.) 679

S historkou o JH, která předznamenala tradici poutí; též o hrobu JH

10.8 1946: Právo lidu 49, č. 181, s. 6
VOJTĚCH, H Vzpomínka na Jaroslava Haška680

O pobytu na Lipnici — s anekdotickou historkou

11.1 1947: Živnostenské slovo 3, č. 2, s. 4
JAKL, Josef Výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška681

Vzpomínky lipnického řídícího, předsedy Spolku lipnických rodáků a přátel J. Haška; s vylíčením posledních chvil JH

2.1 1948: (Svobodný) Havlíčkův kraj 4, č. 1, s. 3
ŠTĚPÁNEK, Kliment Pravda o Jaroslavu Haškovi a jeho díle682

O neúspěšném pokusu Eduarda Basse shromáždit pravdivé vzpomínky pamětníků. — Kritika monografické brožury Břetislava Ludvíka Jaroslav Hašek (viz zázn. č. 221). — O růstu popularity díla JH ve světě a u nás v meziválečném období. — S otištěním tří neznámých povídek JH: „Ich bin Serinek, ein Deutscher!“, U holiče (Drama o jednom jednání) a Návrat ztraceného syna (s. 12—15)

20.1 1948: Český život 2, č. 1, s. 11-12
ŠTĚPÁNEK, Kliment Vzpomínka na dva tvůrce Švejka683

O přátelství JH s Karlem Nollem a o Haškovu stanovisku k právnímu sporu vedenému mezi Antonínem Fenclem a divadelníky v čele s Nollem (viz zázn. č. 365 7n); otištěno v rámci probíhající diskuse čtenářů edice ROD (viz zázn. č. 982n)

15.11 1951: Dar 4, č. 3, s. 12-13
STEJSKAL, Vladimír Hašek na Lipnici. S obr. Josefa Lady. Exlibris J. Haška nakreslil Jaroslav Panuška684

Dokumentární reportáž o životě JH od srpna 1921 do jeho smrti, doložená korespondencí a Haškovými povídkami z lipnického období

1953:  1. vyd. Havlíčkův Brod, Krajské nakl. 1953. 221 s.1954: 2. vyd. Hašek na Lipnici — Z lipnických povídek Jaroslava Haška. Tamtéž 1954, 231 s.Zázn. č. 689: Časopisecky — Viz též zázn. č. 352.
STEJSKAL, Vladimír Přátelství akad. malíře J. Panušky s Jaroslavem Haškem 685

S reprodukcí veršovaného Haškova dopisu Panuškovi z 14. 12. 1922

4.1 1953: Lidová demokracie 9, č. 3, s. 5
JELÍNEK, Václav Haškovy boty686

Fejeton s výňatky z rozhovoru s pamětníkem JH, ševcem Antonínem KRUPIČKOU, nad jedním z lipnických exponátů

8.1 1953: Svět práce 3, č. 2, s. 3
STEJSKAL, Vladimír Hašek na Lipnici687

O posledních měsících života

23.4 1953: Květy 3, č. 17, s. 12—13
Jaroslav HAŠEK na Lipnici688

Medailón JH a úvodní poznámka k následujícímu seriálu Vladimíra Stejskala

24.4 1953: Jiskra (Jihlava) 9, č. 33, s. 5
STEJSKAL, VladimírHašek na Lipnici689

O charakteru seriálů V. Stejskala viz poznámka u zázn. č. 345. — Knižně viz zázn. č. 684.

28.4 - 11.8 1953, 28 x.: Jiskra (Jihlava) 9, č. 34—64, s. 3, 5 nebo 7
BANZET, JaroslavO Haškově Lipnici690

8.1 1955: Svět v obrazech 11, č. 2, s. 21
STEJSKAL, Vladimír Neznámé Haškovy povídky a básně691

Otištění některých archiválií z lipnického období: Haškova dopisu Frantovi Sauerovi z 22. 9. 1921 (sešitové vydávání Švejka), dvou slok z básně Král Babínských lesů a dvouřádkového posmrtného soupisu hmotných pozůstatků po JH. Přehled nových nálezů z literární pozůstalosti JH

24.4 1953:  Nový život, 1956, č. 2, s. 222 — 224, únor
ŠINDELKA, Slavomír Hašek na Lipnici692

Otištění některých archiválií z lipnického období: Haškova dopisu Frantovi Sauerovi z 22. 9. 1921 (sešitové vydávání Švejka), dvou slok z básně Král Babínských lesů a dvouřádkového posmrtného soupisu hmotných pozůstatků po JH. Přehled nových nálezů z literární pozůstalosti JH

4 1956: Za krásami domova 2, Č. 4, s. 77
HOMUTA, J. — PLESKOT, ZábojPoslušně hlásím, byl jsem na Lipnici! Zápis ze schůze Spolku přátel Jaroslava Haška v N., konané 29. 1. 1957 693

O památkách na JH

4 1956: Obrana lidu 16, 1957, č. 30, s. 5, 3. 2
STEJSKAL, Vladimír Verše a korespondence Jaroslava Haška694

Otištění smlouvy JH s nakladatelem Adolfem Synkem z r. 1922, dvou dopisů Jarmile, části dopisu Frantovi Sauerovi, dvou dopisů Jaroslavu Panuškovi, dvou lístků manželům Invaldovým z let 1921 —22 a silvestrovských rukopisných veršů JH z roku 1921. - V čísle HdD, založeném v archívu Zdeny Ančíka, je článek seškrtán a opatřen poznámkami jako „falsum“ ap

4 1956: Host do domu 4, 1957, č. 7, s. 312 — 316, červenec. - Viz též zázn. č. 704.
STEJSKAL, Vladimír Kolem Haška a Švejka695

Seriál o životě JH od jeho narození do smrti. Těžisko vyprávění tkví ve vylíčení pobytu JH na Lipnici (od pokrač. č. 14); hojně tu citováno ze vzpomínek Alexandra INVALDA, Antonína KRUPIČKY, Antonína PÍčE ad., otištěny Haškovy dopisy E. A. Longenovi a Frantovi Sauerovi ap.

26.7 - 12.11 1957: Svoboda 5, 1957, č. 59—90, poprvé s. 4, dále vždy s. 2, 32 x.
STEJSKAL, Vladimír O Haškovi vesele i vážně696

Vyprávění o lipnickém pobytu JH; s citací ze vzpomínek Alexandra INVALDA - O charakteru seriálů V. S. viz poznámka u zázn. č. 345.

21.6 1957: Svoboda 5, č. 49, s. 4 28.6 1957: Svoboda 5, č. 51, s. 4 5.7 1957: Svoboda 5, č. 53, s. 4
JAKL, Josef Vzpomínáme Jaroslava Haška697

Osobní vzpomínka s otištěním příležitostných veršů JH

10.1 1958: Jiskra (Jihlava) 39, č. 3, s. 5
STEJSKAL, Vladimír Hašek jako vynálezce 698

Anekdotická epizoda z pobytu JH ve Ždáru nad Sázavou; s otištěním zprávy z Hlasů z Posázaví Bláznivý vynálezce (o úmyslu JH jet na vlastnoručně zkonstruovaném kole)

15.1 1958: Technické noviny 6, č. 2, s. 2
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Spoluautoři sbírky básní Májové výkřiky a volební schůze národních demokratů na Lipnici 699

O přátelství JH s Ladislavem Hájkem - Domažlickým

17.1 1958: Jiskra (Jihlava) 39, č. 5, s. 524.1 1958: Jiskra (Jihlava) 39, č. 7, s. 5
STEJSKAL, Vladimír Hašek a nakladatelé700

S otištěním soupisu pozůstalosti JH, posudku o díle JH v Šolcově nakladatelství ke dni 20. 8. 1923 (podepsáni Emil Šolc a JUDr. Červinka) a textu smlouvy JH s Adolfem Synkem ze dne 4. 2. 1922

15.5 1958: Za čtenářem 5, 1958, č. 9, s. 112
JAKL, JosefRozesmával až k slzám. Vyprávíme si o Haškovi 701

Osobní vzpomínka

16.5 1958: Jiskra (Jihlava) 39, č. 39, s. 4
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Hašek v Kejžlici702

Vzpomínka na Haškovy návštěvy vesnice u Lipnice

23.5 1958: Jiskra (Jihlava) 39, č. 39, s. 4
STEJSKAL, Vladimír Hašek na Lipnici volá o pomoc703

Kritický fejeton o stavu památek na JH

10.7 1958: Kultura, č. 28, s. 2
STEJSKAL, Vladimír Z posledních dnů Jaroslava Haška704

Má obdobný charakter, jako příspěvek v Hostu, č. 7 (viz zázn. č. 694), některé texty se opakují. Navíc je dopis Z. M. Kudějovi a výpis z „archívu ministerstva vnitra" o smrti JH — vše zpochybněno poškrtá-ním a poznámkami v exempláři uloženém v archívu Zdeny Ančíka

10 1958: Nový život, č. 10, s. 779 — 783.
ŠŤASTNÝ, Zdeněk Tři o Jaroslavu Haškovi705

Anekdotické vzpomínky z lipnického období

16.5 1959: Jiskra (Jihlava) 40, č. 58, s. 4
STEJSKAL, Vladimír Haškova Lipnice706

6.6 1959: Svět v obrazech 15, č. 23, s. 22
INVALD, Alexandr Jedna o Haškovi. Z vyprávěn! A. Invalda. Zprac. red.707

Vzpomínkový fejeton

28.7 1959:  Jiskra (Jihlava) 40, č. 89, s. 2
ŠŤASTNÝ, Zdeněk „Přátelé" a přátelé Jaroslava Haška. Z nových dokumentů708

O přátelství JH a Šury s rodinou lipnického lesmistra Bóhma a o článku E. A. Longena (Tribuna 31. 1. 1922 — viz zázn. č. 669) kriticky zaměřeném proti Haškovi

1.8 1959: Jiskra (Jihlava) 40, č. 91, s. 4
ŠTĚPÁNEK, Kliment Kapitoly ze života Jaroslava Haška709

O pobytu JH na Lipnici. Charakter vyprávění je stejný, jako u stejnojmenného seriálu Vladimíra Stejskala (MS, č. 32 — 38 — viz zázn. č. 359), na který se tu kontinuitním číslováním a shodnou úpravou navazuje

21.9 - 16.11 1959: Mladý svět 1, č. 39—46, vždy na s. 10, 8 x.
ŠTĚPÁNEK, Kliment Malá vzpomínka na Jaroslava Haška 710

O pobytu JH na Lipnici a tamní návštěvě ruských emigrantů

10 1959: Praha - Moskva 9, č. 10, s. 620 — 621.
ŠTĚPÁNEK, Kliment Vzpomínky na poslední léta Jaroslava Haška. Doslov (Lidé na Lipnici; s. 47 — 9) naps. Václav Lacina. Vyd. k 2. festivalu Haškova Lipnice711

Vzpomínky Haškova písaře na dobu od příchodu JH na Lipnici do jeho smrti; o tehdejším životě a tvorbě JH, o jeho vztahu k Frantovi Sauerovi, E. A Longenovi, Karlu Nollovi, Šuře ad., o jednáních o divadelní a filmová práva ap

1960: 1. vyd. Havlíčkův Brod, Krajské nakl. 48 s.
GAWLIK, Ladislav Hašek a literární historie712

Recenze; též o výboru Haškův boj za socialistickou republiku — viz zázn. č. 164

11.8 1960: Tvorba 25, č. 32, s. 764
MED, Jaroslav Dvě nové haškovské publikace713

Recenze; též o výboru Haškův boj za socialistickou republiku — viz zázn. č 164

18.8 1960: Rovnost 75, č. 200, s. 4
SÁR, Pavel Vzpomínky Haškova přítele714

Recenze

29.12 1960: Tvorba 25, č. 52, s. 1242
PETŘÍK, JaromírNejmilejší Haškovu srdci715

Vzpomínky na lipnická léta JH

19.3 1961: Obrana lidu 20, č. 68, s. 5
BRZOŇ, František Úsměv jde s námi... 716

Vzpomínka na jednu z oslav Haškových narozenin v Invalidově hostinci; též o polyglotickém nadání JH

30.4 1961: Svobodné slovo 17, č. 103, s. 4
ŠŤASTNÝ, Zdeněk S Haškem po Lipnici a okolí717

Reportáž o setkání s pamětníky

24.6 1961: Čs. voják 10, č. 13, s. 12-13
M.Jihočech Jaroslav Hašek. K zahájení III. celostátního festivalu humoru a satiry718

O rodu Hašků v Mydlovarech a o památkách na lipnický pobyt JH

13.7 1961: Jihočeská pravda 17, č. 166, s. 5
LANGPAUL, Ladislav Jak se Hašek učil malířem719

Fejeton o jeho přátelství s Jaroslavem Panuskou

31.12 1961: Svobodné slovo 17, č. 313, s. 4
CHRISTOV, Georgi Vzpomínky na Jaroslava Haška720

Bulharský malíř o životě na Lipnici

1964: Bulharsko ve výstavbě 13, č. 2, s. 12—13, březen — duben1964: Bulharsko ve výstavbě 13, č. 3, s. 15, květen —červen 1964: Bulharsko ve výstavbě 13, č. 5, s. 14—15, září—říjen
TAJOVSKÝ, J. M.Haškův „dvorní dodavatel"721

Vzpomínka na ševče Antonína Krupičku

10.7 1965: Rovnost 80, č. 164, s. 3
ŠTĚPÁNEK, KlimentJak psal Hašek Švejka. Rozmlouvala Anna Kortusová722

Rozhovor s písařem JH

22.8 1965: Mladá fronta 21, č. 208, s. 6
ŠTĚPÁNEK, KlimentJak Hašek s Longenem psali hru 723

Vzpomínkový sloupek

24.4 1966: Svoboda 75, č. 98, s. 5
MATOUŠEK, ZdeněkNad sklenkami gruzínského s přítelem Jaroslava Haška 724

Reportáž o setkání s Josefem JAKLEM; s výňatky z rozhovoru

22.1 1967: Svoboda 76, č. 20, s. 4
JAKL, Josef Nad sklenkou gruzínského s přítelem Jaroslava Haška. Rozmlouval Zdeněk Matoušek725

Rozhovor

29.1 1967: Svoboda 76, č. 26, s. 4
LANGPAUL, LadislavLipnické zastavení u Jaroslava Haška726

Rozhovor

3.1 1968: Svobodné slovo 24, č. 2, s. 4
LANGPAUL, LadislavLipnické zastavení u Jaroslava Haška727

Rozhovor

3.1 1968: Svobodné slovo 24, č. 2, s. 4
LENČIN, Vlastimil Hašek se usmívá728

O památníku JH v Lipnici

6.7 1968: Rovnost 83, č. 169, s. 2
SVOBODA, Alois Zemřel Haškův přítel729

Poznámka k úmrtí Josefa Jakla 2. 10.; s otištěním Haškova veršovaného dopisu Jaklovi

15.10 1968: Svobodné slovo 24, č. 282, s. 4
ŠTĚPÁNEK, Kliment Aťsi bylo, jaksi bylo, přece jaksi bylo, ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo. Klimenta Štěpánka navštívil Boris Riegler.730

Záznam vzpomínek písaře JH

30.7 1969: U nás 1, č. 9, s. 12
INVALD, Alexandr Nejstarší ze tří mušketýrů. Rozmlouval Alois Svoboda731

Vzpomínkový rozhovor s lipnickým hostinským

24.2 1970: Svobodné slovo 26, č. 46, s. 1
RODR, Josef Pamětník Jaroslava Haška 732

O Alexandru Invaldovi; k jeho 86. narozeninám 24. 2

4.3 1971: Pochodeň 60, č. 53, s. 5
SVOBODA, Alois Hašek přijel na Lipnici. Podle vyprávění Klimenta ŠTĚPÁNKA zprac733

Vzpomínky s výňatky z rozhovoru s K. Štěpánkem

26.6 1971: Svobodné slovo 27, č. 150, s. 9
INVALD, Alexandr Hostinský Jaroslava Haška. Rozmlouval Oldřich Dudek 734

Vzpomínkový rozhovor

16.9 1972: Práce 28, č. 219, Nedělní příl., s. 4 - 5, č. 37
SVOBODA, Alois Lexa odešel za Haškem735

Nekrolog Alexandra Invalda; zemřel o vánocích 1972

5.1 1973: Svobodné slovo 29, č. 4, s. 5
BRZOŇ, František O ševci Antonínu Krupičkovi, hostinském Alexandru Invaldovi ad.736

Hašek a lipničtí přátelé

27.4 1973:  Svobodné slovo 29, č. 99, s. 5
STEJSKAL, VladimírV lipnickém domku737

Popis domku s vylíčením tamějšího pobytu

28.4 1973: Zemědělské noviny 29, č. 100, s. 3
BRZOŇ, František Hašek a pedagogika, jinak také fejeton vejletový (aktuální) 738

O lipnickém pobytu JH

21.6 1973: Svobodné slovo 29, č. 146, s. 3
BRZOŇ, František Povídání o Jaroslavu Haškovi 739

Ze vzpomínek Františka VACKA ze Dvora pod Lipnicí

28.4 1977: Svobodné slovo 33, č. 99, s. 3
KŘENEK, Jiří Trasa na výlet740

Kritický sloupek o stavu památek na JH

24.10 1979: Tvorba, č. 43, s. 2

Viz též zázn. č. 31, 269, 271, 353, 785-6, 800, 917, 1917 — 9, 2075, 2091, 2545, 3283, 3285, 3443 a oddíl Haškova Lipnice (festival), 1505

Úmrtí

HORA, Josef Jaroslav Hašek zemřel741

Nekrolog

3.1 1923: Rudé právo — Večerník 4, č. 3, s. 3
MAREŠ, Michal Jaroslav Hašek mrtev?742

Entrefilet vyvolaný dosud nezaručenou zprávou o smrti JH

4.1 1923: Tribuna 5, č. 2, s. 3
Jaroslav HAŠEK mrtev743

Zpráva

4.1 1923: Čas — več. vyd. 33, č. 3, s. 2
R. KJaroslav Hašek umřel744

Fejeton

4.1 1923: České slovo — Večerní 5, č. 3, s. 3
HANUŠ, OtakarDruhý z pěti745

Vzpomínka na JH a na jeho bohémskou družinu

4.1 1923: Právo lidu — Večerník 12, č. 3, s. 2
VODÁK, JindřichHumorista Jaroslav Hašek746

Nekrolog s pokusem o charakteristiku humoru JH, trochu averčenkovského, trochu anglického, ale osobitého, břitkého, vycházejícího z velkých vědomostí autora

5.1 1923: Čas 33, č. 3, s. 3 - 4
Jaroslav HAŠEK mrtev!747

Nekrolog zdůrazňující lidovost osobnosti i díla JH; neboť byl „celou duší socialistou"

5.1 1923: Čs. noviny 2, č. 3, s. 5
MAREŠ, MichalU mrtvého geniálního humoristy748

V Lipnici, 4. ledna 1922. Jaroslav Hašek skutečně umřel. (Z posledních dnů a hodin života.). S kresbou E. A. Longena Jak chodil Hašek po Lipnici. Zároveň (bez Longenovy kresby): Rudé právo -Večerník

5.1 1923: Tribuna 5, 1923, č. 3, s. 3, 5. 15.1 1923: Rudé právo - Večerník 4, č. 4, s. 21.1 1938: Rudé právo
PANÍ Jarmila Hašková749

Zasláno; Jarmila konstatuje, že „její manželství s JH nebylo rozvedeno ani rozloučeno a že tudíž v dnešním ranním fejetonu (viz předchozí zázn.) měla být řeč o si. Šuře Lvové". Desetiletý syn Ríša odjel k úmrtnímu loži svého otce (podle jiného svědectví se však pohřbu nezúčastnil — viz zázn. č. 772

5.1 1923: Tribuna - Večerní 5, č. 4, s. 2
VESELÝ, Adolf?Jaroslav Hašek zemřel750

Nekrolog; příštímu historiku, který bude studovat dobu prostřednictvím Haškova díla, „vynoří se před očima sotva něco většího než postava obíleného Augusta, který dělá kotrmelce v cirku světa", aby tak zahnal svou úzkost

5.1 1923: Čs. republika 244, č. 5, s. 6
KOLMAN-Cassius, JaroslavSpisovatel Jaroslav Hašek zemřel751

Nekrolog, v němž autor vzpomíná Haškových bohémských satirických výstupů v hospůdkách předválečné Prahy i jeho působení v Rudé armádě a oceňuje jeho dílo literární, zejména Švejka, jako „personifikaci českého lidového odporu k rakušáctví a jeho válečnému idiotství"

5.1 1923: Venkov 18, č. 3, s. 2 - 3
VANĚK, KarelZa mrtvým humoristou752

Nekrolog, ilustrující historkou z roku 1914 povahu JH, podávající výklad Švejka a závěrem konstatující, že (mimo snad knížku Švejk v zajetí) nezbylo po JH nic, z čeho by byl patrný jeho plán na dokončení románu

6.1 1924: Rudé právo 5, č. 6, příl. Dělnická besídka, s. 1-2
POHŘEB spisovatele Jaroslava Haška753

Konal se 6. 1., promluvil Michal Mareš, z účastníků jmenováni syn Ríša, Jaroslav Panuška, Z. M. Kuděj a architekt Josef Mayer

8.1 1923: Rudé právo — Večerník 4, č. 5, s. 3
HAŠKOVÁ, JarmilaProfil mrtvého druha754

Entrefilet, kreslící psychologický portrét JH; úvodem otištěna báseň JH Májové výkřiky, v textu hojné citace výroků JH a výňatky z jeho listů Jarmile

10.1 1923: Tribuna 5, č. 6, s. 3
SUK, Ivan In memoriam Jaroslava Haška755

Fejeton — nekrolog s osobními vzpomínkami na JH a přehledem jeho díla

10.1 1923: Čs. noviny 2, č. 6, s. 1-3
Jaroslav HAŠEK, populární humorista756

Nekrolog

15.1 1923: Naše kniha 4, č. 1, s. 3
KOPTA, Josef Jaroslav Hašek zemřel757

Nekrolog, věnovaný literární tvorbě JH

1.2 1923: Přerod 1, 1922-23, č. 8/9, s. 140-142
BRTNÍK, VáclavJaroslav Hašek +758

Nekrolog

2.2 1923: Topičův sborník 10, 1922-23, sv. 5, s. 227 - 228
MAREŠ, Michal Ležel mrtvý na stole a usmíval se759

Vzpomínkový fejeton o skonu JH

9 1928: Signál 1, 1928 — 29, č. 1, s. 26 - 27
MAREŠ, Michal Autor nekrologu o Haškovi 760

Vzpomínky na poslední chvíle života JH a na jeho působení v Tribuně a Červené sedmě po návratu ze sovětského Ruska

19.1 1933: Tvorba 8, č. 3, s. 43
KUDĚJ, Zdeněk Matěj Vzpomínáme na pohřeb Jar. Haška před 25 lety. K odhalení desky [6. 6.] autoru Švejka v Lipnici n. Sáz.761

Přetisk reportáže o pohřbu z ledna 1923 (viz zázn. č. 753?)

10.6 1948: (Nový) Havlíčkův kraj 4, č. 24, s. 4
BRZOŇ, František — SVOBODA, Alois Kolikrát Hašek zemřel?762

O mystifikačních zprávách o smrti JH a o jeho úmrtí skutečném

3.1 1973: Svobodné slovo 29, č. 2, s. 5

Viz též zázn. č. 241, 247, 438, 681, 704, 764, 1920 — 2, 3445

Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

18. Rodina JH

Jarmila Hašková

Viz též zázn. č. 234, 296, 366, 376, 672, 718, 3791

HAŠKOVÁ, JarmilaDušička J. Haška vypravuje765

Humorný fejeton s řadou realit ze životního prostředí JH. — Jde o zcela jiný text, než u stejnojmenné povídky JH (Dušička Jaroslava Haška vypravuje: Jak jsem umřela; Večerník Práva lidu 29, 1920, č. 298, s. 1—2, 31. 12. — zařazeno v souboru Moje zpověď)

7.5 1921: Tribuna — Večerní 3, č. 104, 6. 5.; č. 105
HAŠKOVÁ, JarmilaExtrémní nápad766

Gauserie zdůrazňující tvůrčí osobitost autorčinu - Jarmila upozorňuje, že bývá mylně považována za jeden z pseudonymů JH. — Hašek jejím jménem podepsal fejeton Jak píše má žena fejetony (Veselá Praha 8, 1912, č. 1, s. 1—2, 1.1.)

7.5 1922: Tribuna 4, č. 106, s. 7
Z.Jarmila Hašková zemřela767

Nekrolog; zemřela v Praze 20. 9. 1931 ve věku 44 let. — Též o jejím manželství s JH

21.9 1931: Lidové noviny 39, č. 474, s. 3
SPISOVATELKA Jarmila Hašková zemřela 768

Nekrolog

21.9 1931: České slovo 13, č. 218, s. 3
NOVÝ, KarelO paní Jarmile Haškové, ženě a spisovatelce 769

Kurzíva-nekrolog; též o vzájemném vztahu Jarmily a Jaroslava a o dosavadní interpretaci humoru JH (z literatury o něm si nejvýš K. N. cení fejetonů Eduarda Basse)

22.9 1931: Národní osvobození 8, č. 260, s.5
NOVY, KarelVzpomínka na spisovatelku Jarmilu Haškovou770

Fejeton k 5. výr. úmrtí; s výňatkem z dopisu Jarmiliny sestry Mileny JANI-ŠOVÉ K Novému. — Fejeton se plně týká i JH (vylíčen jeho návrat z Ruska, podáno svědectví o vzájemné lásce Jaroslava a Jarmily)

23.9 1936: Národní osvobození 13, č. 222, s. 1 — 2
MACH, JosefZe starých vzpomínek. Milostný almanach Kmene pro jaro 1933 (red. Libuše Vokrová)771

O vztahu JH k ženám a lásce; týká se zvi. Jarmily

23.9 1936: Kmen 1933, s. 80 — 86
WARAUSOVÁ, Vilma Přátelé Haškovi a lidé kolem nich772

Vzpomínky spolužačky a přítelkyně Jarmiliny na ni a její rodinu; zvi. o vztahu Jarmily a Jaroslava. Též o Ríšovi s tvrzením, že se pohřbu svého otce nezúčastnil, jak bylo jinde (viz zázn. č. 749) uváděno

1945: 1. vyd. Havlíčkův Brod, Východočeské nakl. 1945. 85 s. — „Lipnická edice. Sv. 17"
CHALOUPKA, OtakarPovídání o Haškovi773

O knize V. W.

24.12 1965: Pochodeň 54, č. 307, s. 2
HAMPL, František Haškovy milostné dopisy774

Poznámka o listech Jarmile

1948: Dar 1, č. 2, s. 5
NOVÝ, KarelO Jarmile Haškové775

Vzpomínka

29.9 1948: Práce 4, č. 228, s. 3
VILÍMEK, LadislavŽeny kolem Jaroslava Haška776

Životopisná črta o vztahu JH k ženám, zvi. Jarmile a Šuře

27.11 1948: Národní osvobození 19, č. 278, s. 3
ANČÍK, ZdenaZ milostné korespondence Jaroslava Haška777

Otištění dvou dopisů Jarmile (z roku 1905 a 1908)

25.4 1953: Literární noviny 2, č. 17, s. 1-2
VRBECKÝ, FrantišekHaškova cesta do Libáně778

O vztahu JH k Jarmile. — S hojnou citací z dopisů, které jí psal

18.6 1980: Tvorba, č. 25, s.l5 — 17

Viz též zázn. č. 22, 202, 229, 236-7, 291, 328, 392, 400, 694, 749, 754, 1042, 3277, 3284, 3295, 3704, 4665

Richard Hašek

-jh-Syn Jaroslava Haška o svém otci. Ing. Richard Hašek vypravuje779

Obsah rozhovoru o vztahu JH k rodině

22.10 1940: Expres 13, č. 247, s. 3
HAŠEK, RichardSyn Jaroslava Haška. Rozmlouval František Hašek 780

Rozhovor

15.5 1948: Věštník hl. m. Prahy 51, č. 19, s. 438 — 439
HAŠEK, RichardVypráví syn Jaroslava Haška. Rozmlouval Alexander Lukeš 781

Rozhovor

30.8 1968: Mladý svět 10, č. 35, s. 9 — 11
HAŠEK, RichardČí jste dítě. Hovořil Richard Hašek, syn Jaroslava Haška782

Vzpomínky; prosloveno v rozhlase

13.1 1969: Čs. rozhlas 36, č. 4, s. 12—13
HAŠEK, RichardPutování za Josefem Švejkem. Vypráví syn Jaroslava Haška. Rozmlouval Alexander Lukeš783

Vzpomínkový rozhovor

30.8 1969: Mladý svět 10, č. 35, s. 9
HAŠEK, RichardTajemství pobytu v Rusku. Hašek Jaroslav ve vzpomínkách svého syna. Rozmlouvala Danica Kozlová784

Rozhovor

7.11 1970: Práce 26, č. 264, nedělní příl., s. 4

Viz též zázn. č. 749, 753, 772, 1123, 1125

Lvova-Hašková, Aleksandra Gavrilovna (Šura)

LVOVA-Hašková, A. G.Jaroslav Hašek. Vzpomínky Šury Lvové-Haškové. Připr. Jiří Částka785

Četba na pokrač

14.1 - 12.2 1965: Průboj 17, č. 21—37, vždy na posl. dvou s. každého čísla, 33 s.
LVOVA-Hašková, A G.Můj život s Jaroslavem Haškem. Z vyprávění Aleksandry Gavrilovny Lvové-Haškové. Připr. Jiří Částka786

6.10 1965: Svět sovětů 27, č. 40, s. 14-1513.10 1965: Svět sovětů 27, č. 41, s. 14-1520.10 1965: Svět sovětů 27, č. 42, s. 14-1527.10 1965: Svět sovětů 27, č. 43, s. 12-13

Viz též zázn. č. 200, 537, 543, 573, 708, 711, 749, 776, 785, 2154, 2192, 2215, 2586, 3077, 3272

Bohuslav Hašek

V. M. C.Bratří Haškové. Hrst vzpomínek787

Zvi. o mladším bratru JH Bohuslavovi

17.7 1949: Lidová demokracie 5, č. 165, s. 6

Viz též zázn. č. 200

Celkově JH před válkou JH za války (celkově) JH v c. a k. armádě JH v zajetí a legiích JH v Rudé armádě JH po válce (do odchodu na Lipnici) JH na Lipnici Rodina JH Extra

99. Extra

Neindexováné a nové (po 1981)

Vzpomínka na Jaroslava HaškaAxxx

3.1 1953: Rudé Pravo 33, č.š, s.3
PYTLÍK, RadkoRealismuz v počátcích tvorby Jaroslava HaškaAxxx

18.4 1953: Literární noviny 2, č. 16, s. 7
KOPECKÝ, VáclavNesmrtelné dílo Jaroslava HaškaAxxx

K otevření Haškova památníku v Lipnici

2.8 1959: Rudé Pravo 39, č. 212
KOSÍK, KarelHašek a KafkaAxxx

19.1 1963: Literární noviny 12, č. 3, s. 3
WERICH, JanTo jsem znal jednu paní z DejvicAxxx

27.4 1963: Literární noviny 12, č. 17, s. 6
POZNER, VladimírŠvejk je s námiAxxx

27.4 1963: Literární noviny 12, č. 17, s. 6
BŘEZOVSKÝ, BohuslavMůj HašekAxxx

27.4 1963: Literární noviny 12, č. 17, s. 7
HANUŠ, PavelŽivý a současnýAxxx

27.4 1963: Literární noviny 12, č. 17, s. 7
GRYGAR, MojmírSmích zrozený revolucíAxxx

K 80. vyročí narození Jaroslava Haška

29.4 1963: Rudé Pravo 43, č. 118, s. 2
Z iniciativy Jaroslav HaškaPxxx

Objeven nový dokument o činnosti českého spisovatele v řadách Rudé Armády.

14.12 1972: Rudé Pravo 62, č. 297, s.6
KAZDA, LuborHašek tvořil pro mír a pokrok Pxxx

Rozhovor s náměstkem ministra kultury ČSR Otakarem Holanem

16.12 1981: Rudé Pravo 62, č. 297, s.5
dš.O Haškove k stému výročíPxxx

6.10 1982: Rudé Pravo 63, č. 246, s. 5
PAVELKA, ZdenkoNěkolik poznámek o knihách ke stému výročí Jaroslava HaškaPxxx

Humor, myšlení a činy

25.6 1983: Rudé Pravo 63, č. 148, s. 5
PYTLÍK, RadkoŠvejk šlehán osudem nepořádPxxx

30.7 1983: Rudé Pravo 63, č. 148, s. 5