Josef Švejk

Documents

"The World War in words and pictures" and "The Good Soldier Švejk

naslednik.jpg

"The Good Soldier Švejk" is a novel where the author for the most part draws on his own experiences when constructing the plot. On the other hand biographers (Emil Artur Longen) and scholars (Radko Pytlík, Antonín Měšťan) have pointed out that he used written sources like war calendars and encyclopaedia to fill in some of the details.

An example of the use of calendars is field chaplain Ibl's sermon in Királyhida that is to a large degree picked from a war calendar (the author confirms this himself). Another example is the answer of recruit Pech that is almost to the letter identical to the entry of Dolní Bousov in Otto's Encyclopaedia.

A less obvious source is "Světová válka 1915 slovem i obrazem" (The World War 1915 in words and pictures), hereafter referred to as "The World War". This was a fortnightly periodical that started off in October 1914, published by Emil Šolc in Karlín. Later the instalments were collected into hard-back volumes. Each instalment contained a section of brief daily updates and also in-depth articles covering the course of the war, politics, technology, strategy etc. Almost every page contained photos, but these were not necessarily connected to the context of the page.

From pages 505 to 511 of this publication Jaroslav Hašek borrowed a number of sentences and geographical names, and introduced them in the novel in chapter 14 of the first book of Švejk. The conversation between hop trader Wendler and senior lieutenant Lukáš is the prime example, but "The World War" has clearly been drawn on also for the previous pages of the novel. The most eye-catching case is the reference to a picture of the Austrian heir to the throne together with two pilots and a shot-down Russian aeroplane, where the author directly mentions Kronika světové války, a sub-chapter of the series. The text used in Švejk is to the letter identical to the description below the picture on page 505 of "The World War".

The items from "The World War" that found their way into the novel refer to events that took place from 24 March to around 8 May 1915. The issue that the author used was probably published in June 1915 as it mentions that Italy had entered the war (23 May 1915). The timing of the real events is thus at odds with those of the literary happenings involving Lukáš and Wendler. The author, unusually for him, puts a firm date on these: 20 December 1914.

The table shows juxtaposed quotes from the "Good Soldier Švejk" and "The world war in words and pictures", with links to the respective pages where the quotes can be found. Identical (also semantically) fragments are highlighted.

Acknowledgements

Jaroslav Šerák for the on-line text of Švejk referred to here. Ministerstvo Národní Obrany for the digital version of "Světová válka 1915 slovem i obrazem" and Sergey Soloukh for vital discoveries regarding Italy's entry in the war.

Textual comparison of "Švejk" and "The world war in words and pictures"

Chapter Dobrý voják Švejk Page Světová válka 1915 slovem i obrazem
14.3 „Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí 505 Kronika Světové války 1915. Přehled denních událostí.(Pokračování.)
14.3 sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medalií 505 Sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medailí.
14.4 na fotografii uveřejněné v té době v „Kronice světové války 505 Kronika světové války.
14.4 Rakouský následník trůnu rozmlouvá se dvěma letci, sestřelivšími ruský aeroplán 505 Rakouský následník trůnu rozmlouvá se dvěma letci, sestřelivšími ruský aeroplan.
14.4 v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly 505 V bitevní frontě karpatské se ztroskotaly ruské útoky
14.4 velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva 505 Velitel Přemyslu generál Kusmanek přijel do Kyjeva
14.4 zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky 505 Rakouské vojsko dobylo jižně od Zaleszczyku v Bukovině 11 opěrných bodů ruského vojska
14.5 Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech 510 Ruské přesily, připnuté na lesích mezi Dunajcem a Bialou, setrvaly v dešti granátů, který se neustále na ně snášel. Velkokalibrová děla roztrhala a zasypala celé setniny.
14.5 Jakmile však prolomíme ruskou frontu mezi karpatským hřbetem a středním Dunajcem, není nijaké pochybnosti, že bude to znamenat konec války 508 Večer dne 2. května nejen že se podařilo spojeneckému vojsku prolomiti ruskou frontu mezi hřbetem karpatským a středním Dunajcem, nýbrž povedlo se ještě na dolním toku řeky získati východní břeh
14.5 Východní Beskydy jsou naším znamenitým opěrným bodem 507 Boje ve východních Bezkydách, v horním údolí Laborče a na výšinách jižně od Viravy
14.5 V karpatských úsecích, jak vidíte, máme velkou oporu. 506 V karpatských úsecích byly tvrdošíjné boje
14.5 předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně 506 Předseda turecké sněmovny Hali bej a emir Ali bej přijeli do Vídně.
14.5 Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders 506 Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders.
14.5 Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína 506 Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína.
14.5 naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša 507 Císařem Františkem Josefem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša, generál Dževad paša a kontreadmirál Mertens
14.5 Na tento veliký, k jihozápadu obrácený oblouk, kde tvoří tato skupina hor veliké předmostí 509 Ve velikém, k jihozápadu obráceném oblouku, který ležel jako jakési veliké předmostí Jasla
14.5 Uzavřením této dráhy, která předmostí spojuje s hlavní obrannou linií nepřítele, musí být přerušeno spojení mezi pravým křídlem a severní armádou na Visle. 510 Dráhu tuto rakouské vojsko uzavřelo, čímž přerušilo spojení mezi pravým křídlem armády Dimitrijevovy a ruské nídské armády severně od Visly
14.5 "Italie zachovává přísnou neutralitu" 511 a že zachová přísnou neutrálnost
14.5 "já čekal, že Italie vytáhne polem proti Francii a Srbsku." 511 Když vzplanula nynější válka, očekávalo se všeobecně, že Itálie vytáhne polem proti Francii
14.5 že je vázána trojspolkovou smlouvou mezi Rakousko-Uherskem a Německem? 511 na válce vázána a že zachová přísnou neutrálnost. Trojspolková smlouva mezi Rakousko-Uherskem a Německem
14.5 "Proč Italie obnovovala ještě v roce 1912 s námi trojspolek?" 511 Poslední obnovení trojspolku bylo publikováno dne 8. prosince r. 1912.
14.5 "Kde je italský ministr zahraničních záležitostí markýz di San Giuliano?" 511 Pozdější italský ministr zahraniční markýz di San Giuliano nazval tehdy
14.5 Proč zas se vedou mezi Maasou a Moselou prudké dělostřelecké boje? 507 Mezi Mosou a Moselou byly prudké dělostřelecké boje.
14.5 Víte, že v Combres a Woewru u Marche shořely tři pivovary 506 Němci rozhodli ve svůj prospěch francouzské útoky na výšiny maaské u Combres a v rovině woewreské u Marcheville
14.5 Šestkrát bojovali Němci s Belgičany o pivovar Klosterhoek 507 Pokus Belgičanů o zpětné dobytí dvorce Klosterhoeku ztroskotal
14.5 je srovnán se zemí ohromný pivovar v Niederspachu u Mylhúz 507 Němci odrazili francouzský útok na výšiny u Niederaspachu a jižně od Niederaspachu, záp. od Milhúz.
14.5 A shořel i ve Vogesách Hartmansweilerský pivovar 505 Francouzové zmocnili se ve Vogesách vrchu Hartmansweilerkopf.

© 2019 Jomar Hønsi