void
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Forfattaren Change languageChange language

Institusjonar

Švejk on-line Blog Švejk Museum Literární Archiv Bibliografie Švejk Central Reisedagbok Kontakt

Mariánská kasárna i Budějovice, heimeforlegninga til Švejk sitt Infanterieregiment Nr. 91 fram til 1. juni 1915.

Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse var fram til 15. september 2013 kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemt geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt geografisk punkt. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta tilhaldsstad, og døme på dette er Odvodní komise og Kriegsministerium.

Namna er fargekoda etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: U kalicha som ein stad der handlinga føregår, K.u.k. Kriegsministerium omtala av forfattaren, Pražské úřední listy som del av ein i dialog, og Stoletá kavárna nemnd i ei anekdote.

Visningsalternativ

Stader vist: 283 av 283>> Institusjonar liste over institusjonar som er omtala i romanen (283) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

1. Švejk i russisk fangetransport

Na Zavadilceen flag
Karlín/68, Královská tř. 91
KartSøk
nazavadilce.png

Na Zavadilce er nemnd i kommentaren til Švejk når han overhøyrer samtalen mellom Major Wolf og kapteinen der konklusjonen til den fyrste er at han skal hengjast etter summarisk rettargang. I fylgje Švejk var det ein pub i Libeň.

Bakgrunn

Na Zavadilce har det enno ikkje lukkast å identifisera med sikkerheit. Noko hospoda som heitte dette ser ikkje ut til å ha funnest i Libeň. I Karlín var det derimot ein restaurant med dette namnet. Den låg i Královská třída 91, som ikkje er langt frå Libeň så det kan vera denne Švejk hadde i tankane.

Sitat
[IV.1] Švejk, kterého vedli napřed a slyšel celý zajímavý rozhovor, neřekl nic jiného svým průvodčím než: „Pěšky jako za vozem. To jsme se vám jednou v hospodě ,Na Zavadilce’ v Libni hádali mezi sebou, jestli máme nějakýho kloboučníka Vašáka, kerej vždycky dělal při zábavě neplechu, vyhodit, hned jak se vobjeví ve dveřích, nebo ho vyhodit, až si dá pivo, zaplatí a dopije, nebo mu vyndat boty, až přetančí první kolo.
Litteratur
Ratskelleren flag
KartSøk
ratskeller.jpg

Ratskeller vert omtala i anekdoten som Švejk brukar mot spionen som kjem inn i cella hans i Przemyśl.

Bakgrunn

Ratskeller er ein restaurant i Graz som enno er i drift. Addressa er Hauptplatz 17. Den engelske oversetjinga til Cecil Parrott legg den av ukjende grunnar til Steyr.

Sitat
[IV.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Skrivst òg:Townhall Cellar en

Lustige Blätteren flag
Berlin/-, Markgrafenstraße 77
Wikipedia de KartSøk
lustig.png

Lustige Blätter, 2.6.1915

lustig1.png

Berliner Adreßbuch, 1915

Lustige Blätter vert av forfattaren omtala som utgivar av nokre tåpelege hefte som General Fink gjerne siterer frå.

Bakgrunn

Lustige Blätter var eit illustrert humoristisk vekeblad som kom ut frå 1886 til 1944. Det vart grunnlag i Hamburg i 1886 av Alexander Moszkowski og Otto Eysler. Fyrstnemnde var sjefsredaktør fram til 1928, medan forlaget i 1915 heitte Verlag der "Lustigen Blätter" (Dr. Eysler & Co.) G.m.b.h.. Alt i 1887 flytta dei redaksjonen til Berlin.

Serien Tornister-Humor

Forlaget deira gav frå tidleg i 1915 ut den patriotiske heftesamlinga Tornister-Humor, kvart på 64 sider. Forfattaren sin omtale av omstenda rundt hefta er nokså nøyaktig. Både Schloemp og Artur Lokesch bidrog i 1915 og Jaroslav Hašek noterer heilt korrekt namna på nokre av hefta dei var med på[a]. Han ramsar òg opp nokre undertitlar, noko som gjev inntrykk av at desse òg var namn på hefte.

Sitat
[IV.1] Po všech instrukcích, které mu dával velitel garnisonní posádky, dával vždycky generál Fink něco ostrého nalít a potom mu vypravoval nejnovější anekdoty z nejblbějších svazečků, které pro vojsko byly vydány v „Lustige Blätter“. Měl celou knihovnu takových svazečků s pitomými názvy jako „Humor v tornistře pro oči i uši“, „Hindenburgovy anekdoty“, „Hindenburg v zrcadle humoru“, „Druhá tornistra plná humoru, naládovaná Felixem Schlemprem“, „Z našeho gulášového kanonu“, „Šťavnaté granátové třísky ze zákopů“, nebo tyto hovadiny: „Pod dvojitým orlem“, „Vídeňský řízek z c. k. polní kuchyně. Ohřál Artur Lokesch“. Někdy mu také předzpěvoval ze sbírky veselých vojenských písní „Wir müssen siegen!“, přičemž naléval neustále něco ostrého a nutil polního kuráta Martince, aby pil a hulákal s ním.

Kjelder: Antonín Měšťan

Litteratur
Referensar
a"Tornister-Humor" and 'The Good Soldier Švejk'Jomar Hønsi10.5.2020
Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

1. Švejk i russisk fangetransport


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 30.11.2023